Walter Hewlett staat niet op de kandidatenlijst van mensen die worden voorgedragen voor de nieuwe raad van bestuur. Reden daarvoor is de rechtszaak die Hewlett tegen HP heeft aangespannen. Hewlett, die zich de afgelopen maanden ontpopte als fervent tegenstander van de fusie met Compaq, vroeg de rechter vorige week om te kijken of de stemming over het samengaan met Compaq wel eerlijk was verlopen. HP zou een van de grootste aandeelhouders, Deutsche Asset Management, op ongeoorloofde wijze onder druk hebben gezet. Met de rechtszaak haalde de zoon van een van de oprichters van Hewlett-Packard zich de woede van de rest van de raad van bestuur op de hals. De rechtszaak kwam maar enkele uren na een 'positief' gesprek tussen Hewlett en de andere leden van de raad van bestuur. De stemming over de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur zal op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 26 april plaatsvinden.