HP en MySQL zijn al jaren belangrijke partners van SCO. Dat zij hun klanten niet in de steek willen laten, spreekt voor zich. Dat deze leveranciers zich met hun sponsorsgeld ook op andere wijze aan SCO willen verbinden, is minder voor de hand liggend. Sinds de rechtzaak tegen IBM wordt SCO immers gezien als 'de grootste vijand van Linux en open-source'.

Opportunisme

Grote bedrijven als HP, IBM, Sun, SGI en Unisys worden door de gemeenschap regelmatig beschuldigd van opportunisme. Zij zouden alleen aan de kernel bijdragen wat zij zelf nodig hebben om Linux op hun high-end hardware te kunnen draaien. Andere bijdragen zouden zich beperken tot software die voor hen geen onderscheidende waarde meer heeft, of onderdelen die de verkoopcijfers mogelijk op kunnen krikken.

HP refereerde altijd aan zijn besturingssystemen als middleware. Deze werden vooral gezien als middel om hun hardware te verkopen. Scott McNealy, tot voor kort aan het hoofd van Sun, noemde HP onlangs zelfs 'niet meer dan een verkoper van printers en televisietoestellen'.

Wouter Smit, de business development manager OSS van HP Nederland, verzekert dat Linux en open-source weldegelijk heel belangrijk is voor het bedrijf. "Dit sponsorprogramma was een lokaal Amerikaans initiatief. Hier in Europa is SCO als partner niet meer zo belangrijk. De klanten die dat platform nog steeds gebruiken, blijven we natuurlijk ondersteunen. Dat SCO meende dat er inbreuk op hun rechten werd gemaakt en daar geld uit wilde slepen, doet daar niet aan af."

Business

Ook voor MySQL is de business belangrijker dan uitstraling of relatie. "We doen behalve met SCO ook zaken met CA en Oracle," zegt Gérard Ringenaldus, de sales manager voor de Benelux. "Op elk van die bedrijven is wel wat aan te merken. Oracle sponsort bijvoorbeeld een Belgisch Linux-evenement van HP, maar verbindt daaraan wel de voorwaarde dat MySQL niet mag komen. We zijn een commercieel bedrijf, en we kijken gewoon waar geld te verdienen valt."