Dan moet er eindelijk uitsluitsel komen over het al dan niet doorgaan van de miljardendeal. Hewlett-Packard en Compaq maakten hun fusieplannen al in september vorig jaar bekend. Al enkele maanden worden de aandeelhouders van HP bestookt met argumenten voor de fusie van bestuursvoorzitter Carly Fiorina en argumenten tegen van de kinderen van de oprichters van Hewlett-Packard. Met name Walter Hewlett verzet zich tegen de plannen. De twee partijen hebben nu nog anderhalve maand om aandeelhouders van hun gelijk te overtuigen. Zowel het management van HP als Walter Hewlett hebben de 900.000 aandeelhouders deze week nog eens lijvige documentatie gestuurd over de voor- danwel nadelen van het fusieplan, aldus The Wall Street Journal. In zijn brief aan de aandeelhouders stelt Hewlett dat HP de fusie met Compaq niet nodig heeft en dat deze het bedrijf aanzienlijk afhankelijker maakt van de in crisis verkerende pc-markt. In een gezamenlijke verklaring claimen Carly Fiorina en Compaq-topman Michael Capellas dat de fusie een zeldzame mogelijkheid biedt om zowel de marktpositie te verstevigen als de kosten te verlagen. De aandeelhouders van Compaq stemmen op 20 maart over de fusie. Hier wordt nauwelijks tegenstand verwacht.