Volgens een onderzoek dat The Economist Intelligence Unit heeft gehouden, zijn een op de vier projecten te laat gereed. 62 Procent van de bedrijven meent dat tijdige oplevering geld oplevert.

Opvallend in het onderzoek is dat de Amerikanen veel negatiever over de prestaties zijn dan Europeanen", zegt Mark Sarbiewski, senior director Solution Marketing bij HP.

Volgens Sarbiewski ligt het probleem voor een groot gedeelte bij de projectmanagers die met de huidige tools zich vooral kunnen richten op het gereed krijgen van het project. "Daarbij vergeten ze maar al te vaak dat de oplossing onderdeel is van het grotere geheel en in de organisatie moet passen."

Volgens hem is het dan ook belangrijk dat bedrijven kijken naar de invloed van een project op zaken als de Service Level Agreement die de ondersteuning waarborgt, de kwaliteitsborging en de prestaties van nieuwe computersystemen.

Met HP denkt dit probleem te lijf te kunnen gaan met uitbreidingen op het software portfolio rond Service en Quality Management. "Vanaf het eerste begin is het project onderdeel van de hele it-infrastructuur."

Sarbiewski ziet dan ook dat de juiste tests op de oplossing worden toegepast en dat op basis van de eerdere ervaringen de schattingen nauwkeuriger worden. Hij ziet geen heil in standaard oplossingen voor projectmanagement. "Natuurlijk kun je daar ook taken mee plannen, maar dat is alleen voor de projectmanager en zegt niet of het aansluit bij de organisatie. Wat dat betreft kun je het ook op een stukje papier schrijven. Dat schiet niet op."