Hoofdredacteur Laurens Verhagen van NU.nl is verbaasd over het kopieerwerk van HP/De Tijd. Daarbij zijn reacties compleet met gebruikersnaam overgenomen. "Het verbaast me. We zijn er ook niet zelf achter gekomen, maar via onze site." Lezers hebben daar zelf een topic aangemaakt waarin zij hun eigen bij HP/De Tijd teruggevonden reacties aanmelden.

Auteursrecht

Internetjurist Arnoud Engelfriet zegt dat hier geen specifieke regels voor zijn, maar vindt deze kwestie wel "opmerkelijk". Hij legt aan Webwereld uit dat er geen sprake is van 'eigenaar' van een comment aangezien eigendom in de wet gaat om fysiek bezit. Wel kan een reageerder op een site auteursrecht claimen op zijn comment. "Bij het auteursrecht gaat het dan om een niet-triviale reactie." Een comment als 'dit is een goed artikel' valt daar dus niet onder.

Verder kan een site zich vergaande bevoegdheden toe-eigenen wat betreft gebruik, plaatsing, hergebruik en plaatsing elders van comments. "Dat moet dan wel vooraf duidelijk worden gemaakt aan de gebruikers." Bovendien geldt dat voor de site, of het bedrijf erachter, zelf.

Niet netjes

Verhagen benadrukt dat er zeker geen sprake is van een deal tussen NUjij en HP/De Tijd, voor uitwisseling, verkoop of doorplaatsing van comments. "Dat mag volgens mij ook niet, maar ik ben geen jurist. Het is hoe dan ook niet netjes. Een site is ook van de gebruikers. Mensen kunnen ons dit ook kwalijk nemen. Zij zijn hierdoor niet meer 'in controle' over hun comments en de discussie."

De NU.nl-hoofdredacteur vertelt dat er contact is met HP/De Tijd. "We hebben het wel eerst moeten uitleggen, dat wij dit niet prettig vinden." Verhagen zegt geen "zin te hebben er juristen bij te halen". Er is nu wel gestopt met het overnemen van reacties, maar Verhagen wil ook dat reeds gekopieerde reacties van NUjij-lezers worden verwijderd.

Volgens hem gaat het om enkele honderden commentaren, maar hij kan niet aangeven om hoeveel artikelen het gaat en hoe lang dit kopieerwerk al speelde. Wel kan Verhagen vertellen dat het om handwerk ging. "Dat is nogal een brevet van onvermogen, voor je eigen site."

'Is gebeurd'

HP/De Tijd heeft het kopieerwerk bevestigd, in reactie op kritische vragen via Twitter. Het "schijnt gebeurd te zijn, ja", antwoordt redacteur Niek Stolker, coördinator internet bij het blad. Een NUjij-lezer heeft al bij HP/De Tijd geklaagd over deze praktijken.

Stolker wil er via de telefoon aan Webwereld niet veel over kwijt: "Het is gebeurd, daar is contact over geweest en het is nu gestopt." Hij bevestigt nog wel dat het om handwerk gaat, maar stelt dat er niet valt te achterhalen door wie dat dan is gedaan. Verhagen vertelt Webwereld dat HP/De Tijd eerst wel aan de NUjij-redactie heeft toegegeven dat het kopieerwerk door het opinieblad zelf is gedaan. De 'commentknipper' zou dus gewoon de internetredactie zijn.

Voorwaarden

Overigens claimt de uitgever van HP/De Tijd in de eigen regels voor intellectuele eigendomsrechten volledig eigenaar te zijn van de inhoud van zijn websites. Een uitzondering is er voor "derden, die in samenwerking met Audax Publishing hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld".

Diezelfde regels verbieden overigens het geheel of gedeeltelijk overnemen van enige content, dus ook de overgenomen reacties van NUjij. Het 'downloaden' om webpagina's te bekijken op een pc wordt expliciet genoemd als wel toegestaan, net als het maken van één enkel printje (hardcopy).

Uitweg

Jurist Engelfriet geeft aan dat er nog wel een uitweg is voor HP/De Tijd wat betreft deze actie. "Mogelijk dat je dit op het citaatrecht kunt baseren." Dat staat los van gebruikersvoorwaarden van een site, en 'omzeilt' ook auteursrecht op teksten. "Indien het een korte comment is, mag je die in z'n geheel overnemen." Vereist is dan wel bronvermelding, dus waar de gekopieerde reactie oorspronkelijk vandaan komt. "Maar dan nog is dit discutabel."

"En waar ik minstens zoveel moeite mee heb, is het privacy-aspect", vervolgt Engelfriet. NUjij-lezers zien hun reactie compleet met gebruikersnaam terug op de site van HP/De Tijd, en hebben daar niet zelf voor gekozen. "Dat zouden ze op grond van privacy kunnen aanvechten."

Update:

De allereerste zin gecorrigeerd: HP/De Tijd heeft (voor zover bekend) niet reacties gekopieerd van andere sites (meervoud), maar alleen van NUjij.nl.

Dank aan Niek Stolker voor het wijzen op die "onjuiste eerste zin".