Apple heeft weer een slag gewonnen in de wereldwijde patentstrijd met makers van Android-apparaten. Het techconcern gaat vrijuit en heeft geen van de vier patenten geschonden die HTC-dochter S3 had ingebracht. Dat oordeelt de Amerikaanse handelscommissie ITC, die gaat over import en export van producten. S3 eiste een handelsverbod op Macs, iPhones en iPads.

Meerdere zaken

In juli oordeelde een rechter nog dat Apple inbreuk maakte op twee van de vier patenten, die betrekking hebben op het renderen van afbeeldingen door een grafische chip. Rond die tijd kondigde de Taiwanese mobielmaker HTC, zelf verwikkeld in een patentruzie met Apple, aan dat het S3 over ging nemen voor 300 miljoen dollar.

Zoals wel vaker met patentzaken, is de uitspraak van de ITC geenszins het eind van het liedje, omdat HTC beroep kan aantekenen. Daarnaast kwam HTC/S3 in september met een nieuwe aanklacht tegen Apple voor inbreuk op weer andere patenten. Apple op zijn beurt heeft verschillende patentklachten tegen HTC ingediend bij de ITC en de federale rechtbank.

ITC overspoeld met patentzaken

Klagen bij de ITC over patentinbreuk is razend populair de laatste jaren, omdat het een effectieve manier kan zijn voor een totaalverbod. De handelscommissie beslist relatief snel over kwesties en heeft de autoriteit om de im- en export van een inbreukmakend product te verbieden. Amerikaanse rechtbanken doen veel langer over een vergelijkbare kwesties, meestal twee jaar of meer.