Als alles volgens planning loopt, dan moet de volledige specificatie voor de aankomende HTML5-standaard in juli 2014 af zijn. Dat heeft het World Wide Web Consortium (W3C) maandag gemeld. Het W3C bouwt nu een uitgebreide testomgeving voor de specificatie. Die omgeving moet zorgen dat de standaard op alle browsers en platforms goed zal werken.

Steeds meer zorgen over nieuwe standaard

“Dit is de eerste keer dat we de vragen van mensen wanneer de standaard af is kunnen beantwoorden”, zegt marketinghoofd Ian Jacobs van W3C tegen Webwerelds Amerikaanse zusteruitgave PCWorld. “Steeds meer mensen uit steeds meer branches vragen ons wanneer het af is. Zij eisen stabiliteit van de standaard en een zeer hoog niveau van interoperabiliteit”, zegt hij.

De afgelopen jaren werden de zorgen over wanneer de standaard af zou zijn steeds groter. Met name omdat grote bedrijven als Apple, Google en Microsoft de onvoltooide norm aanprijzen als de basis om webapplicaties op te bouwen.

Nog tot 22 mei reacties op specificatie

Ondaks het enthousiasme van die grote bedrijven en andere spelers hebben veel instanties, waaronder het W3C zelf, gewaarschuwd over het gebruik van de specificatie voordat die definitief is. Omdat de nieuwe specificatie zo complex is, liepen schattingen over wanneer deze voltooid was sterk uiteen: Van over ongeveer twee jaar tot niet voor 2022.

Het W3C had de laatste vraag om feedback al eerder bekendgemaakt. Die is op 22 mei van dit jaar. Van die datum tot 2014 kan de HTML-werkgroep verschillende openstaande taken afronden. Die groep moet bijvoorbeeld de commentaren op de specificatie die voor 22 mei worden ingediend lezen en beantwoorden. Dat gaat een hoop tijd kosten: Het aantal reacties op deze laatste oproep van het W3C is naar verwachting erg groot.

Werktitel volgende versie is HTML.next

Het W3C verwacht dat er geen nieuw features aan HTML5 toegevoegd worden na 22 mei 2011. Vanaf die datum neemt de werkgroep alleen feedback van bedrijven die HTML5 implementeren aan. Ook proeven die uit de testomgeving komen worden gebruikt als input. Het is daarbij cruciaal dat de specificatie op alle platforms even goed presteert.

Terwijl de werkgroep de standaard voor HTML5 afmaakt, gaat zij ook nadenken over nieuwe functies en verbeteringen voor de volgende versies van HTML. De naam die een nieuwe versie krijgt is nog een discussiepunt. Leden van de HTML-werkgroep willen af van versienummering van de standaard.

Bestuurders van het W3C willen nog niet definitief bevestigen dat er in de toekomst geen versienummering voor HTML is. Voorlopig gebruikt het W3C zelf overigens geen versienummer voor de opvolger van HTML5 maar een naam. De werktitel van de volgende versie is “HTML.next”, zo vertelt Jacbos.