De druk op artsen én patiënten wordt verhoogd om te kiezen voor EPD-systeem LSP. Vanwege privacyzorgen ging het landelijk EPD juist vanwege dit systeem niet door en moeten patiënten van privacywaakhond CBP expliciet toestemming geven dat hun dossiers worden gekoppeld aan het LSP. Een deel van de artsen verzet zich tegen het systeem, maar dat lijkt een zinloze strijd.

Geen zorgvuldige behandeling

De opt-in voor patiënten wordt volgens sommige artsen via huisartsenposten die kiezen voor het LSP ‘met het mes op de keel’ afgedwongen. Huisartsen vertellen aan Webwereld dat centrales die voor het LSP hebben gekozen steeds vaker enkel dit systeem aanbieden. Dat betekent onder meer dat dokters die het LSP afkeuren maar voor spoeddiensten zijn aangesloten bij huisartsenposten die wél gebruik maken van het LSP niet langer medische gegevens kunnen opvragen van patiënten die daar binnenkomen.

“In kan bij de huisartsenpost 9 van de 10 patiënten niet zorgvuldig behandelen”, vertelt huisarts Edward Kriek aan Webwereld. “Ik vind het niet verantwoord dat ik van zoveel patiënten geen informatie heb op het moment dat ze behandeld moeten worden.” Deze druk zorgt ervoor dat huisartsen weinig keus hebben dan te kiezen voor het LSP.

Self-fulfilling prophecy

Het spookbeeld van artsen die geen medische gegevens kunnen inzien is een van de selling points van het schakelpunt (zie bijvoorbeeld de discussie bij De Wereld Draait Door van eind 2012). Het moet patiënten ertoe nopen om zich bij de uitwisseling van gegevens aan te sluiten. Dat spookbeeld dat ons boven het hoofd gehouden wordt, lijkt dus een self-fulfilling prophecy te zijn.

Een groep huisartsen heeft grote moeite met het LSP. Een belangrijk verschil met vroeger is namelijk dat behandeld artsen zelf geen controle meer uitoefenen over wie dossiers van hun patiënten inzien. Omdat daarmee het medisch beroepsgeheim in het geding komt, loopt er een rechtszaak over de rechtmatigheid van het LSP. Lees er meer over op Computerworld in Het EPD-systeem of de gladiolen.

LSP of niks

Ook bij de artsen zelf is er de druk om zich aan te sluiten bij het LSP met als horrorscenario dat patiënten niet fatsoenlijk meer kunnen worden behandeld. “Huisartsen worden voor de keus gesteld: LSP of niks”, vertelt Herman Suichies van de VPHuisartsen. Deze organisatie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de uitvoerder van het schakelpunt, koepelorganisatie VZVZ, in de hoop het LSP onrechtmatig te laten verklaren.

Ondertussen worden patiënten actief benaderd om zich aan te sluiten bij het LSP. Eind vorig jaar waren er enkele honderdduizenden Nederlanders die expliciet toestemming hadden gegeven. Twee maanden geleden stond het cijfer op één miljoen.

Artsen verdeeld

Huisartsen zijn onderling verdeeld over de komst van het LSP. Sommige organisaties, zoals VPHuisartsen, keren zich openlijk tegen het schakelpunt. Huisartsenvereniging LHV gaat er wel voor, hoewel aangesloten huisartsenposten verdeeld zijn.

Sommige van deze punten, zoals de huisartsencentrale in de regio Amsterdam, wachten daarom nog even af wat er gebeurt met de LSP-bodemprocedure. Anderen, zoals de huisartsenpost Almelo, bieden enkel nog informatieuitwisseling via het LSP aan.

Lees meer over de gedwongen keuze voor het LPD: Het EPD-systeem of de gladiolen