Huisartsen stappen naar de rechter om ervoor te zorgen dat ze zich niet hoeven aan te sluiten bij het EPD. Dat meldt de NOS vandaag. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen spant daarom een kort geding aan tegen de zorgverzekeraars VGZ, CZ, Achmea en Menzis.

Minister: geen verplichting

Zo'n tien procent van de huisartsen in Nederland zijn aangesloten bij de VPHuisartsen. Voor 1 januari worden nieuwe zorgcontracten afgesloten tussen behandelaars en zorgverzekeraars. Die contracten zouden nu een 'inspanningsverplichting' vermelden om aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat zorgt voor de EPD-infrastructuur . Daaraan zijn volgens VPHuisartsen-bestuurder Herman Suichies geen specifieke eisen aan verbonden.

De verplichting om aan het LSP aan te sluiten is volgens een eerdere brief (PDF) aan de Tweede Kamer van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet aan de orde. “Het gegeven dat zorgaanbieders een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van de opt-in procedure betekent niet dat huisartsen, apothekers, huisartsenposten en ziekenhuizen worden gedwongen aan te sluiten op de zorginfrastructuur: zorgaanbieders bepalen zelf of zij deelnemen aan de zorginfrastructuur."

Verzekeraars: wel verplichting

Maar in de zorgcontracten voor 2013 zou expliciet zijn vermeld dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Bestuurslid Herman Suichies van de VPHuisartsen zei onlangs tegen Webwereld dat de contracten aangepast moeten worden om de inspanningsverplichting eraf te halen. “Zorg komt nu in private handen en daarom staat het beroepsgeheim op het spel", aldus Suichies.

De vereniging laat daarom de rechter beslissen over de gewraakte inspanningsverplichting. Naar verwachting dient het kort geding volgende week.

Het ministerie heeft in de prestatiecontracten ook opgenomen dat een huisarts moet voldoen aan de kwaliteitseisen, die jaarlijks worden vastgesteld. Voor volgend jaar is een van de kwaliteitseisen dat huisartsen daadwerkelijk aan de digitalisering van hun dossiers moeten meewerken. Van die medewerking hangt een deel van hun variabele beloning af.

Een dergelijke financiële prikkel werd "als proef" ook vorig jaar in sommige contracten opgenomen die Achmea sloot met zorgverleners. Toen was het argument dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aansluiting bij het LSP als kwaliteitseis beschouwt, waarop de beloning werd aangepast.