Die toezegging deed de staatssecretaris Tineke Huizinga aan de Tweede Kamer tijdens een overleg gisteravond. Een meerderheid van vooral coalitiepartijen steunt vooralsnog Huizinga in haar aanpak van de problemen, maar er was veel kritiek en scepsis. De vragen kwamen omdat het aanvalsplan stelt dat er in april een "point of no return" is met de aanschaf van kostbare apparatuur.

Geen criminele businesscase

Een dergelijke aanschaf zou geen rekening houden met lopend onderzoek van Britse onderzoekers naar de correctheid van het TNO-rapport dat stelt dat er de komende twee jaar geen businesscase is voor misbruik van de chipkaart. Ondertussen stellen de vervoersbedrijven dat vertraging van het project 50 miljoen euro extra aan kosten per jaar met zich meebrengt.

Wie deze kosten moet gaan dragen blijft onduidelijk. De staatssecretaris stelt dat het project een initiatief van de vervoersbedrijven is, maar dat zij wel de regie voert. Enkele vervoersbedrijven weigeren meer geld in het project te steken. Huizinga beloofde daarover voor de zomer "harde noten" te kraken.

Eerst moet een contra-expertise duidelijk maken of de bevindingen van TNO goed zijn onderbouwd en de conclusies correct zijn. Over de veiligheid van de chipkaart doen de wetenschappers geen uitspraak.

TNO heeft inmiddels de mening herzien dat Trans Link Systems nog wel twee jaar kan doorgaan en stelt dat de kaart op zeer korte termijn gekraakt kan worden. De conclusie trekt het instituut op basis van extra informatie over de kraak.

Volgens Huizinga is de kaart op dit moment niet gekraakt en is er geen criminele businesscase voor misbruik. Zij moest schoorvoetend erkennen niet op de hoogte te zijn van de resultaten van onderzoek van de AIVD, maar beloofde alles in het werk te stellen voor een veilige kaart. Dat definieerde zij als een kaart waar de privacy van de klant is gewaarborgd en deze geen geld kwijt raakt. Mocht dat toch gebeuren, dan moeten reizigers hun tegoed binnen vier uur terug kunnen krijgen.

Roep om meer wantrouwen

Inmiddels kon de staatssecretaris de politici melden dat ook de Nederlandsche Bank onderzoek gaat doen naar het systeem van de ov-chipkaart, zodat het gecertificeerd kan worden als formeel betaalsysteem. Dat was vooral de wens van D66.

Als het aan de Partij voor de Vrijheid (PVV) ligt wordt er helemaal niets ingevoerd en moet de techniek zich eerst maar elders bewijzen. "We moeten geen vertrouwen hebben, maar juist wantrouwen hebben." Het devies is dan ook dat de minister niet voorop, maar juist achterop moet lopen en pas mag overstappen als de techniek bewezen is.

Voor de coalitiepartijen is die kritiek grotendeels onzin. Het CDA stelt dat de kaart er komt, de PvdA is verguld met het aanvalsplan en Huizinga's ChristenUnie denkt dat sociale controle en opsporingsinstanties misbruik in de kiem zullen smoren.

Huizinga beloofde de kamer stevig op het dossier te zullen zitten en vooral door te gaan met het aanvalsplan. Zij blijft ten strijde trekken tegen de negatieve beeldvorming. Voor de reiziger geeft ze de garantie dat ze de strippenkaart niet opheffen totdat er een goed en veilig systeem is.

Op verzoek van de Socialistische Partij deed ze aan het eind de toezegging in te grijpen als er onomkeerbare beslissingen genomen dreigen te worden voordat helder is hoe de kaart uit de beveiligingsperikelen kan komen.