Deze conclusie kan worden getrokken uit een brief, die toenmalig Minister Karla Peijs op 25 juni 2004 naar de Tweede Kamer stuurde.

De brief is belangrijk voor de politieke verantwoordelijkheid. Huizinga heeft altijd beweerd dat de chipkaart de verantwoordelijkheid was van de vervoersbedrijven - zij zou zelf alleen besluiten wanneer de strippenkaart wordt afgeschaft. De brief spreekt dat tegen: haar rol zou ook bepalen hoe de hele invoering bij het spoor verloopt, terwijl de vervoersbedrijven alleen de 'bedrijfsmatige invoering bepalen'.

"Zij dragen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid zorg voor de (bedrijfsmatige) invoering van de kaart. Mobis vervult, als brancheorganisatie van de ov-bedrijven, een coördinerende rol richting de ov-bedrijven. De voorzitter van Mobis bewaakt de voortgang bij de bedrijven. "

Regiefunctie

"De overheden bepalen, als concessieverleners voor het openbaar vervoer, hoe de invoering van de ov-chipkaart landelijk verloopt", schrijft Peijs aan de Tweede Kamer. "Het ministerie van Verkeer en Waterstaat regelt, middels de vervoersconcessie van de NS, de invoering van de ov- chipkaart op het nationale spoor. De 19 decentrale overheden, provincies en kaderwetgebieden zijn verantwoordelijk voor de invoering van de ov-chipkaart in het stad- en streekvervoer."

Stevig debat

SP'er Emile Roemer eist daadkrachtiger optreden van de staatssecretaris. "Voor mij is het een laatste bewijs dat de staatssecretaris zich niet langer kan verschuilen achter weet ik wat nog meer", zegt hij. Het failliet van de kaart is voor Roemer duidelijk.

"Zij hebben wat mij betreft altijd de leiding gehad", zegt GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak, voor wie de brief weinig nieuws bevat. "We zijn dan ook nooit meegegaan in dat duiken voor verantwoordelijkheid." Hij durft niet te voorspellen hoe dit gaat uitpakken in het spoeddebat dat vandaag plaatsvindt.

Een woordvoerder van staatssecretaris Huizinga zegt bekend te zijn met het verantwoordelijkheidsvraagstuk, maar niet met de specifieke brief. Zij wijst erop dat er continu overleg tussen Verkeer en Waterstaat en de NS is. Daarbij wordt volgens haar telkens gesproken over de inhoud van de concessie. Zij verwacht dat het onderwerp over verantwoordelijkheden vanmiddag tijdens het spoeddebat nog wel aan de orde zal komen.