De ict-dienstverlener zet hiervoor ook een apart team op. Zowel die groep consultants als de geboden diensten zijn een uitbreiding op de reeds bestaande tak Business Analytics and Optimization Services.

Die is in april dit jaar opgezet en wordt uitgebouwd met speciale analytics-centra wereldwijd. De eerste drie in Berlijn, Tokio en Peking zijn al geopend. Daarna volgen in ieder geval nog centra in Londen, New York en Washington DC. IBM versterkt zijn BI-tak nog met de recente aankoop van SPSS, maker van analysesoftware.

Sneller en beter beslissen

De nu aangekondigde nieuwe 'practice' voor de publieke sector bouwt voort op IBM's huidige contacten en contracten met overheden, in de Verenigde Staten op zowel federaal als staatsniveau. Daarnaast wil IBM hiermee groeimarkten in de publieke sector bedienen, zoals de gezondheidszorg, onderwijs, transport, douane en sociale diensten.

Al die markten in de publieke sector hebben te maken met groeiende hoeveelheden data. IBM ziet veel mogelijkheden voor het analyseren van die data om er inzichten uit te destilleren waarmee de gebruikende organisaties dan sneller en beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Dit moet de dienstverlening aan burgers verbeteren. De Heilige Graal is het realtime ontsluiten van data.