Als onderdeel van de samenwerking zullen de bedrijven twee open-sourcetchnologieën integreren (IBM's Cloudscape-database en de php-ontwikkelomgeving van Zend) tot één gecombineerde technologie: Zend Core for IBM. Dit nieuwe product moet dan dienen als een kant en klare ontwikkel- en productieomgeving in php waarmee bedrijven hun open-source-applicaties moeten kunnen ontwikkelen, installeren en beheren. IBM hoopt dat zijn betrokkenheid bij php ertoe leidt dat zijn Cloudscape-database breder wordt ondersteund door programmeurs. Zend Core for IBM zal naar verwachting in het tweede kwartaal gereed zijn en is dan gratis te downloaden via de website van IBM. Daarnaast heeft IBM besloten nog minimaal dertig van zijn bestaande softwareprojecten over te hevelen naar de open-sourcegemeenschap. Deze projecten zullen worden ondergebracht bij SOurceForge.net.