Big Blue heeft een federale rechtbank om een tussenvonnis gevraagd in zijn strijd met SCO. IBM vindt dat SCO verboden moet worden nog langer bepaalde softwarecode te verspreiden. SCO overtreedt namelijk volgens de aanklacht de zogenoemde GNU General Public License (gpl), de licentiemethodiek waarmee onder meer Linux wordt verspreid. Inzet zijn 783.000 regels Linux-code van IBM. Deze vallen onder de gpl en mogen dus onder bepaalde voorwaarden vrijelijk worden verspreid door andere partijen. SCO is een van de partijen die deze Linux-code heeft gebruikt en verspreid. De advocaten van IBM betogen nu dat SCO dit niet mag doen omdat deze partij de hele gpl niet onderschrijft. Het softwarebedrijf maakt dus aan de ene kant gebruik van de gemakken van de gpl, maar ontkent tegelijkertijd dit licentiesysteem. Achtergrond van de ruzie is de claim van SCO dat er juist in Linux regels code zijn terechtgekomen uit de Unix-code waarop dit bedrijf de licentie op bezit. Deze claim van vorig jaar is echter controversieel.