Veel fabrikanten zien in het midden- en kleinbedrijf een nieuwe melkkoe. Volgens analisten zullen juist deze bedrijven de komende jaren verantwoordelijk zijn voor de it-groei door hun investeringen. De afgelopen tien maanden is IBM dan ook druk bezig geweest met het aantrekken van nieuwe onafhankelijke softwarefabrikanten (isv's) om zijn producten aan het mkb te kunnen slijten. IBM heeft inmiddels zo'n tweehonderd van deze onafhankelijke ontwikkelaars bereid gevonden deel te nemen aan zijn speciale programma, genaamd 'ISV Advantage Initiative'. Microsoft zal hiermee evenwel minder blij zijn, aangezien sommige van hen uit de stal van deze softwarefabrikant komen. Het ISV Advantage-programma is door IBM in het leven geroepen om ontwikkelaars, die bereid zijn producten aan het mkb te leveren, aan zich te binden. IBM voorziet deze isv's dan van ondersteuning op het gebied van techniek, marketing en verkoop. IBM bevestigt bij monde van vice-president Scott Hebner dat een flink deel van de isv's van Microsoft naar IBM overloopt. Dit komt volgens Hebner omdat zij er bij IBM van zijn verzekerd dat ze niet te hoeven concurreren met het bedrijf dat hen voorziet van de benodigde diensten. "Het Europese bedrijf AlphaNova gaat bij Microsoft weg vanwege Microsoft concurrerende karakter. AlphaNova ontwikkelt crm-applicaties en is bezorgd over de concurrentieverhoudingen in dat segment nu Microsoft hier ook actief is geworden", aldus Hebner. Uit een onderzoek van The Yankee Group blijkt dat veel isv's bang zijn té afhankelijk te worden van Microsoft. Bijna driekwart van de respondenten gaf aan deze afhankelijkheid te willen verminderen. IBM lijkt hier nu de vruchten van de plukken.