De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN) heeft een onderzoek online gezet waarin het internetsurfers vraagt hun mening te geven over de gang van zaken bij de registratie van domeinnamen. De focus bij het onderzoek ligt op het feit of de persoonlijke gegevens van de bezitter van een domeinnaam openbaar gemaakt moeten worden of niet. In de Whois.org-database is eenvoudig te achterhalen wie de eigenaar van een bepaald domein is. De persoonlijke gegevens zijn voor iedereen met een internetaansluiting eenvoudig op te vragen. De ICANN schat dat ongeveer 70 procent van de aangevraagde domeinnamen in handen is van bedrijven of instanties. De overige 30 procent wordt beheerd door particulieren. Deze totale database is een goudmijn voor onder meer direct marketingbedrijven. De ICANN erkent dat soms misbruik gemaakt wordt van de gegevens in de database. Met het onderzoek wil de ICANN een inzicht krijgen in het gebruik van de database. Tot 14 augustus kunnen bezoekers van de site hun mening kenbaar maken.

Nederland

Het huidige onderzoek van de ICANN is met name gericht op de Amerikaanse situatie. "Als de ICANN het besluit genomen heeft de privacy van de eigenaar te beschermen, kan het dat besluit niet zomaar aan Nederland of een ander land opleggen. Wij zijn op dit gebied autonoom", zegt Jaap Akkerhuis van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) In de Verenigde Staten kunnen zowel bedrijven als particulieren domeinnamen registreren. Beide groepen staan dan ook met naam en toenaam in de database. In Nederland is die situatie anders. Bedrijven en instellingen kunnen 'gewone' domeinnamen registreren. Particulieren zitten vast aan de 'persoonsdomeinnamen' (jansen.123.nl). De gegevens van de particulieren worden in principe niet openbaar gemaakt. In Nederland is op dit moment wel een debat gaande over de toekomst van de domeinregistraties, het Domeinnaamdebat. "In dit debat wordt onder meer gediscussieerd over de mogelijkheid voor particulieren om gewone domeinnamen te registreren. Een onderdeel van het debat is ook de kwestie persoonsgegevens. We hopen het debat in november van dit jaar af te ronden", zegt Akkerhuis.