Het gaat om een firma genaamd XChange dat zich in mailings profileert als officieel arbitrageorgaan van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Deze organisatie waarschuwt voor de praktijken van XChange. XChange blijkt de laatste tijd brieven te sturen aan bezitters van domeinnamen waarin deze worden gemaand een bedrag (een `security deposit') te storten variërend van 250 tot 1250 dollar. Dit zou nodig zijn om te bewijzen dat diegene daadwerkelijk het bewuste domein bezit. XChange bemiddelt hierbij naar eigen zeggen in een domeinnaamdispuut, waar een andere partij het domein claimt. Wie niet op het `verzoek' van XChange ingaat, geeft zijn domein op, zo dreigt XChange. De ICANN benadrukt dat niemand op de voorstellen van XChange moet ingaan en dat dit bedrijf niet bekend is bij het registratieorgaan. Verder wordt iedere ontvanger van een brief van XChange aangeraden dit te melden bij de lokale autoriteiten.