In oktober 2006 tekenden ICANN en de Department of Commerce een overeenkomst genaamd the Joint Project Agreement, waarin het toezicht van Department of Commerce met drie jaar werd verlengd, met de mogelijkheid dat de organisatie in april van dit jaar al zelfstandig zou kunnen worden. ICANN is echter van mening dat de doelstellingen die nodig zijn om zelfstandig te worden, al zijn gehaald en dat het toezicht om die reden beëindigd zou moeten worden, meldt Ars Technica.

Rapport

In het rapport dat ICANN eerder deze week naar de Department of Commerce stuurde stelt topman Peter Dengate: "Het beëindigen van de Joint Project Agreement zal zorgen voor stabiliteit en zekerheid voor een werkend model op de lange termijn. Het zal alle betrokken partijen vertrouwen geven in het feit dat alle tijd, energie en creativiteit die de afgelopen 9 jaar in deze organisatie is gestoken, heeft gezorgd voor een regulerend orgaan dat altijd eigendom zal blijven van de belanghebbenden en niet gestuurd wordt of onder toezicht staat van één partij."

Reden tot discussie

ICANN werd in 1998 opgericht en staat sindsdien al onder toezicht van de Verenigde Staten. De constructie is nogal eens reden tot discussie geweest. Veel andere landen storen zich aan het feit dat de basis van het toewijzen van alle internetadressen in handen van de Amerikaanse overheid ligt. Er zijn al diverse voorstellen op tafel gekomen waarbij de verantwoordelijkheden van ICANN zouden worden overgedragen aan een organisatie binnen de Verenigde Naties, maar hier is vooralsnog weinig uit voortgekomen.

Herziening

In maart van dit jaar vindt opnieuw een herziening plaats van de Joint Project Agreement en ICANN spoort de internetgemeenschap dan ook aan om zoveel mogelijk steunbetuigingen te sturen naar de Department of Commerce, voor de deadline van half februari. Volgens ICANN zijn deze meningen van groot belang: "Als jullie blijven geloven in de volledige uitvoering van het domeinnaamsysteem door de private sector en in een internet dat wordt gecoördineerd, niet gereguleerd, dan is nu het moment om je stem te laten klinken".