De netwerkproblemen die de ict van de politie teisteren, blijken veroorzaakt door het niet upgraden van een besturingssysteem. Dat werd duidelijk tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over de problemen bij de 'ict-afdeling' van de politie, vtsPN (Voorziening Tot Samenwerking Politie Nederland). De parlementariërs waren de hoge kosten voor inhuurkrachten en de recente problemen meer dan zat en lieten dat duidelijk merken.

Hoge beloningen

Het debat was aangevraagd door SP-kamerlid Ronald van Raak. Vrijwel direct werd hij teruggefloten door de kamervoorzitter, die niet op de hoogte was dat ook de andere misère met de politiedienst zou worden besproken. De voorzitter wilde liever alleen over de forse betalingen spreken.

Van Raak heeft er geen enkel begrip voor dat sommige externe ict'ers bij de politie soms wel meer dan twee keer de Balkendenorm verdienen. “De gewone agent pikt het niet meer”, concludeert hij dan ook. Ook CDA, PvdA en VVD hebben weinig begrip voor de beloning van de ingehuurde automatiseerders. PVV-er en oud-agent Hero Brinkman heeft zelf snel een rekensom gemaakt en becijfert dat de kostenpost van 108 miljoen euro voor externen effectief neerkomt op zo'n 315.000 euro per externe per jaar. “Dat is dus fors meer dan de Balkende norm.”

Hopeloos verouderd, nieuw systeem

Brinkman stoort zich verder aan het nieuwe invoersysteem BVH, dat slecht functioneert en ook nog eens in de basis draait op MS/DOS. Hij typeert dat als “ongelofelijk dom” en een “dramatische beslissing”. Dat maakt het lastig om multitasking (meerdere processen naast elkaar draaien) te doen en heeft ook snelheidsproblemen tot gevolg.

De door de politicus vermeende DOS-aard slaat op de tekstinterface voor eindgebruikers van de applicatie, die draait op Windows. Hierbij wordt ook een thin client-omgeving van Citrix gebruikt. BVH zelf draait op bladeservers en geclusterde Unix-servers met Alpha-processors van HP. Elk Verzorgingsgebied (VG) van de politie heeft één BVH-installatie die voor elk korps een eigen database heeft. Dit blijkt uit een rapportage van 2008. Ook Linux doet dienst voor het BVH.

PvdA-politica Saskia Laaper stoort zich eraan dat het nieuwe systeem niet in staat is om informatie over personen en gebouwen uit andere administraties te halen, waar gemeentelijke applicaties dat wel kunnen. “Kan het systeem de vergelijking met EGEM doorstaan?” Ook valt de kamer over het maar niet invoeren van aangiftes of het thuiswerken van agenten "om te redden wat er te redden valt."

Ingrijpen in de top

PvdA-minister Guusje ter Horst begrijpt de commotie wel. De problemen met BVH hebben volgens haar vooral te maken met de gebruikersonvriendelijkheid van de software. Dat blijkt volgens haar uit een rapportage met aanbevelingen, die is opgesteld in opdracht van de korpsbeheerders.

Tussen neus en lippen door vertelde de minister gisteren ook dat de huidige directie “wordt bijgestaan” door een tijdelijk interventieteam dat zich gaat bezig houden met het op orde brengen van de financiën en de bedrijfsvoering. Dit team legt verantwoording aan haar af en niet duidelijk werd hoelang de regie wordt gevoerd.

Oorzaak netwerkproblemen

Ook heeft Ter Horst het Extertise Centrum gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de netwerkproblemen, waardoor alle applicaties traag werken. De SP wil zeker weten of dit bureau niet eerder werk voor de vtsPN heeft gedaan, wat volgens het jaarverslag 2007 (pdf) wel zo blijkt te zijn. Brinkman diende later een motie in om dit onderzoek toch door de Algemene Rekenkamer te laten uitvoeren.

Volgens Ter Horst is nu al duidelijk dat de getroffen regio's een besturingssysteem niet hebben bijgewerkt en dat regio's die dat wel hebben gedaan geen problemen hebben. De PVV twijfelt sterk aan die uitleg en vraagt zich openlijk af of er toch geen sprake van een virusuitbraak was. De minister reageert daar niets van te hebben gehoord.

Failover faalde

Ook is gisteren de 112-storing van eerder deze week ter sprake. Daarover wist de minister te melden dat er wel een backup-systeem is, maar dat de failover faalde. “Failover … bijzonder woord. Weet ik veel”, stelde ze.

Op verzoek worden ook geruchten onderzocht dat het aantal externen kunstmatig laag wordt gehouden. Dat zou dan gebeuren met slimme contracten en door externen stiekem te plaatsen bij reguliere politiekorpsen agenten, in plaats van bij vtsPN zelf.

CDA-kamerlid Coskum Çörüz eist nu een overzicht van alle kosten en de prijskaartjes bij alle applicaties. Wat hem betreft komt er geen geld meer bij, maar worden er nu resultaten getoond. “Maakt u zich geen illusies”, wees PVV'er Brinkman hem terecht. “Als het niet in de aanbesteding staat, kost het extra geld. Er zal dus toch weer geld bij moeten en ik wil weten wie die rekening gaat betalen.”

Update: Door de politiek vermeende MS/DOS-aard van BVH gecorrigeerd met aanvulling. Met dank aan Webwereld-lezer chris voor het aanstippen hiervan in de reacties.