Nederland ICT is een structurele samenwerking aangegaan met ZZP-erkend, een platform dat in 2011 is opgezet door opdrachtgevers om ZZP’ers administratief en juridisch te controleren. Nog te vaak blijkt achteraf dat een ingehuurde ZZP’er een ongeldige VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft, wat zowel de opdrachtgevers als de ZZP’er zelf financiële schade oplevert.

Er zijn volgens Nederland ICT nog altijd bedrijven die bij het inhuren van ZZP’ers de VAR-verklaring niet op orde hebben. “Opdrachtgevers weten A niet dat er verschillende soorten VAR-verklaringen zijn en B niet hoe zij dit moeten controleren”, legt interim-directeur Peter van Schelven van Nederland ICT uit.

100 procent boete

De problemen ontstaan wanneer de fiscus achteraf loonbelasting controleert bij een bedrijf. Volgens Van Schelven, die zelf een juridische achtergrond heeft, klopt “met regelmaat” de VAR-verklaring niet. “Er zijn vier soorten VAR-verklaringen, waarvan er twee de opdrachtgever beschermen en twee niet. Wat je veel ziet in de ICT-markt is dat een ZZP’er een VAR-ROW verklaring heeft, terwijl dit geen bescherming biedt voor de opdrachtgever, die zelf de juridische verantwoordelijkheid draagt.”

Daarbij ontvangen bedrijven in beginsel een boete van 100 procent bovenop de verplichte nog te betalen belasting. Opdrachtgevers zijn desondanks vaak onwetend of een afgegeven VAR-verklaring klopt of zijn bereid het risico te lopen wanneer de klus waar het om gaat om specifieke kwaliteiten vraagt die per direct nodig zijn.

20 controlepunten

Het platform ZZP-erkend controleert ZZP’ers op twintig punten. Daarbij is de ZZP’er zelf voor 100 eigenaar van zijn account. Hij uploadt zelf de benodigde gegevens en beheert deze gegevens zelf. “Het platform houdt bij wanneer documenten en certificaten kloppen en verlopen zijn. Wanneer deze opnieuw moeten worden toegevoegd of aangevuld volgt via een automatische melding aan de ZZP’er”, legt marketingdirecteur Jeroen Glas van ZZP-erkend uit.

De 550 bedrijven die lid zijn van Nederland ICT kunnen korting krijgen bij het gebruik van het platform. Bij het inhuren van ZZP’ers volgt aan de opdrachtnemers een uitnodiging om zich aan te melden bij het platform ZZP-erkend.

Status ZZP’er helder krijgen

Met de samenwerking hoopt ICT Nederland dat meer ZZP’ers zich bewust zijn van het belang om belastingtechnisch de zaken op orde te hebben. Woordvoerder Michel van Schie: “Dit is in het belang van zowel de werkgevers als de ZZP’er zelf. Een partij als ZZP-erkend, waar wij voor deze structurele samenwerking al goede contacten mee hadden, zorgt ervoor dat het helder is wat de status van een ZZP’er is en signaleert wanneer er problemen zijn.”

De controle van ZZP-erkend zegt overigens inhoudelijk niets over een ZZP’er. De capaciteiten van de ingehuurde werknemers blijft de verantwoordelijkheid van werkgevers zelf. Maar voor de verificatie van de gegevens en documentatie van ZZP’ers kunnen zij een jaarlicentie nemen van ZZP-erkend. Bedrijven kunnen daarbij kiezen voor een bepaald aantal certificaten per jaar of een eigen dashboard kopen op het platform.

ZZP-erkend werkt tot nog toe vooral met bedrijven die actief zijn in de bouwbranche en de ICT. Het aantal ZZP’ers in de ICT-sector groeit sinds 2010. Ook blijkt een recente enquête onder bijna 500 ICT-professionals op LinkedIn dat ook een groot deel van de werknemers in loondienst overweegt om in de toekomst ZZP’er te worden.