De vereniging die Nederlandse ict-leveranciers vertegenwoordigt is niet bepaald te spreken over de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). "Wij zijn hier niet echt gelukkig mee", zegt woordvoerder Michel van Schie van ICT~Office ronduit. Hij stelt dat de nieuwe voorwaarden teveel zijn opgesteld vanuit het perspectief, en dus ook het voordeel, van de opdrachtgever, de overheid.

Flexibiliteit

De overheid stelt juist dat ARBIT voor meer evenwicht zorgt in de ict-overeenkomsten tussen de Rijksoverheid en leveranciers. "Er komt meer flexibiliteit in de contracten", schrijft de ministerraad. Die heeft ARBIT afgelopen vrijdag goedgekeurd. "Het moet nu een Koninklijk Besluit worden, dus een formeel jasje krijgen", vertelt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Dat wordt gedaan door de minister-president en betreft een formaliteit. "Er wordt inhoudelijk nu niets meer aan veranderd." Deze definitieve goedkeuring hoeft ook niet te wachten op de kabinetsformatie, aldus Van Steen. Hij verwacht dat het binnen enkele dagen rond is, hoewel hij niet durft te zeggen of dat deze week al is. "Dan wordt het gepubliceerd in de Staatscourant en is het officieel."

Fait accompli

ICT~Office bevestigt dat ARBIT een voldongen feit is. Het ziet voor de praktische uitvoering ervan wel beren op de weg. "Een leverancier zal niet willens en wetens zijn kop in deze strop steken", zegt Van Schie. Dit ondanks de mededeling van de overheid dat de nieuwe ict-voorwaarden juist risicospreidend zijn voor opdrachtgever en leverancier.

"Uitgangspunt is dat in een goed contract rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen", aldus het goedkeuringsbesluit. "Uitgangspunt is dat in een goed contract rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen." Verder worden er ook minder eenzijdige boeteclausules gehanteerd, en zijn in enkele situaties boetes voor de opdrachtgever komen te vervallen.

Laatstgenoemde kan al een tegenvaller zijn voor de ict-branche. ARBIT bevat nog enkele clausules in het nadeel van de leveranciers. Zo moeten die problemen die binnen een jaar ontstaan gratis verhelpen, om kostenescalaties van overheidsprojecten te voorkomen.

"In de nieuwe ARBIT is een bijzonder accent gelegd op de verplichting van de it-markt om zich vooraf nauwgezet te ori├źnteren op de organisatie van de opdrachtgever en op de verwachtingen die de opdrachtgever van het resultaat van de te sluiten overeenkomst heeft", aldus de ministerraad.

'Eenzijdig'

ICT~Office spreekt dan ook van een eenzijdig opgestelde en opgelegde set regels, die het risico teveel neerlegt bij de leverancier. "We vinden het jammer hoe dit tot stand is gekomen. De overheid heeft een eigen pad gekozen", reageert woordvoerder Van Schie. De branchevereniging stelt dat ARBIT is opgesteld nagenoeg zonder samenwerking. "We hebben wel een tussenstand gepresenteerd gekregen."

BZK spreekt dit tegen. De woordvoerder van het ministerie vertelt Webwereld dat de totstandkoming van ARBIT lang heeft geduurd juist omdat er veel overleg is geweest met betrokken partijen, waaronder ook de branche en belangenvertegenwoordiger ICT~Office.

Van Schie brengt wel zelf de nuance aan dat samenwerking met alles en iedereen niet per definitie aan de orde hoeft te zijn. "Moet dat? Kun je je afvragen. Dat is een keuze. Zo leggen wij onze voorwaarden bij de opstelling ervan ook niet aan elke klant voor."

Ondanks dit geuite begrip is ICT~Office toch ontevreden over ARBIT. "Nee, wij zijn hier niet blij mee." Hij ziet nog wel ruimte voor leveranciers. "Het zijn aanbevelingen. Een ministerie mag er van afwijken", stelt de woordvoerder van de brancheorganisatie.

Andere voorwaarden

ICT~Office vestigt de hoop nu vooral op verdere gesprekken, die dan meer moeten uitgaan van het business-perspectief in plaats van puur en alleen het juridische perspectief. Die gesprekken dienen niet om aan ARBIT te tornen. "Dat staat niet ter discussie, dat ligt er nu", verklaart Van Schie. "Maar we willen verder vooruitkijken, naar bijvoorbeeld de komende vijf jaar. Om te komen tot uniforme leveringsvoorwaarden. Hoe je met elkaar, profiterend van elkaars ervaringen, kunt komen tot afspraken."

'Zoals in de bouw'

De woordvoerder van ICT~Office verwijst naar de uniforme leveringsvoorwaarden zoals die er al zijn voor de bouwsector. "In de bouw is dat al gelukt. Dat willen we als referentie hanteren." Hij wijst ook op het belang van publiek-private samenwerking en dat dat alleen maar toeneemt.

De gesprekken voor die ARBIT-overstijgende, of -opvolgende, voorwaarden lopen al wel, zegt Van Schie. "We hebben contact met de overheid, met de Rijks-cio en ook de cpo; chief procurement officer." Het zal nog wel geruime tijd duren voordat er iets komt uit die gesprekken. "We gaan dat traject nu in. Zoiets is er niet morgen." ICT~Office hoopt uiteindelijk op "een wijs besluit".