In de Tweede Kamer kwam de kwestie deze week aan de orde, toen Carola Schouten van de ChristenUnie vroeg om een lijst van wanbetalers bij de overheid. Gebleken zou zijn dat veel gemeenten hun rekeningen niet binnen 30 dagen betalen terwijl ze dit wettelijk wel verplicht zijn, zegt Nederland ICT, die de oproep van Schouten ondersteunt.

Lijst moet afschrikkende werking hebben

Van de plaatsing op zo’n zwarte lijst moet een afschrikwekkende werking hebben, zegt Michiel van Schie van Nederland ICT. “Het gaat in eerste instantie om naming and shaming. Nu is het vaak nog onduidelijk voor de buitenwereld dat sommige gemeenten een slecht betalingsmoraal hebben."

"Ik kan mij voorstellen dat een gemeenteraad, die normaliter niet op de hoogte is van het betalingsgedrag van een gemeente, de wethouder erop aanspreekt als zo’n gemeente ineens op de zwarte lijst wordt geplaatst. ” Ook ziet Van Schie een rol voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die de kwestie kan oppakken met zijn leden.

Steeds meer moeite met innen van geld

Volgens de brancheorganisatie zouden ICT-bedrijven steeds vaker moeite hebben met het innen van betalingen, niet alleen in de zakelijke sector maar ook bij de overheid. Samen met het ICT-bedrijfsleven wil Nederland ICT volgens jaar daar extra aandacht aan besteden. In een bijeenkomst worden dan de mogelijkheden besproken om zich te beschermen tegen betalingsonwil en betalingsonmacht.