De problemen in de gehele ict-infrastructuur bij de gemeente Amsterdam spelen al jaren en zijn in de afgelopen maanden verder geëscaleerd. In september werd er zelfs gewaarschuwd voor hapering van de systemen, waardoor de overmaking van sociale uitkeringen in het gevaar kwam.

Begin dit jaar werd na een onderzoek bekend dat oplossing van die problemen zeker 100 miljoen euro zou kosten. Naar aanleiding van dat onderzoek kwam wethouder Eric Wiebes gisteren met een voorstel naar de gemeenteraad. Dat voorstel vroeg om toestemming voor 22 miljoen euro voor achterstallig onderhoud en 20 miljoen euro voor de eerste aanpak van de problemen.

Waarom zoveel geld?

De raadsfracties vonden de 22 miljoen voor achterstallig onderhoud onvermijdelijk, maar gaven geen toestemming voor de eerste investering van 20 miljoen euro voor de aanpak van de problemen. Wiebes zou volgens de partijen niet goed duidelijk maken waarom er zoveel geld nodig is. De gemeenteraad is voorzichtiger geworden naar aanleiding van een nieuw rapport, dat vorige week verscheen, waarin staat dat de politiek zich in de afgelopen jaren onvoldoende op de hoogte heeft gesteld van de werkelijke aard van de ict-problemen.

De gemeenteraad wil een aangepast plan van Wiebes, waarin meer wordt gespecificeerd waar het geld allemaal voor nodig is en hoe de aanpak van de problemen vorm gaat krijgen. De wethouder waarschuwde de gemeenteraad daarop dat uitstel van de aanpak zeker twee miljoen euro per maand kost. Hij maande daarmee tot snelheid, ondersteund door een werkgroep van externe deskundigen. Die vinden de kans dat het helemaal fout gaat met het ict-systeem groot.

Open source

Een ander probleem waar enkele raadsfracties mee worstelden, is het niet kiezen voor open source oplossingen. Wiebes vindt zelf dat eerst de huidige problemen moeten worden opgelost, waarna gekeken kan worden naar de inzet van open source. Wiebes volgt daarmee het eerder gegeven advies van de Dienst ICT van Amsterdam.