Dat blijkt uit onderzoek door IT-adviesbureau Mitopics. Uit het onderzoek naar de professionaliteit van contractmanagement in Nederland, blijkt dat een meerderheid van de contracten door Nederlandse bedrijven niet actief bewaakt wordt. Volgens de onderzoekers laten ondernemingen hierdoor kansen liggen om kosten te besparen door betere uitnutting van bestaande contracten.

Ook blijkt de toegevoegde waarde van contractmanagement bij nog niet de helft van de organisaties bekend. Nog eens vijftig procent van de bedrijven heeft geen beleid geformuleerd voor het beheer van de te leveren prestaties, zoals vastgelegd in de contracten.

Nauwelijks verschillen

Grote en kleine bedrijven blijken nauwelijks verschillend tegenover contractmanagement, te staan. In grote organisaties wordt tot meer dan 60 procent van de totale, door contracten vertegenwoordigde waarde, niet actief bewaakt. Organisaties waarin contracten zijn afgesloten met een totale waarde van rond de tien miljoen euro, hebben dientengevolge gemiddeld zo’n zes miljoen euro daarvan helemaal niet in beeld, aldus de experts.

Zeker bij samengesteld complexe duurovereenkomsten, waarbij ook nog eens regelmatig scope- en andere wijzigingen optreden, denk bijvoorbeeld aan outsourcingscontracten, is dit bedrijfsmatig onverantwoord, waarschuwen de onderzoekers

Onder vijftig procent van de organisaties met meer dan 500 lopende contracten is blijkt geen contractmanagementbeleid te zijn vastgesteld. Dit is volgens de deskundigen opvallend omdat juist in grootschalige omgevingen het belang van een adequate administratieve organisatie rondom contractmanagement evident lijkt. Structurele evaluatie van contractmanagement vindt in de meeste van de door de respondenten vertegenwoordigde organisaties niet plaats.

Geen geld

Hoopgevend is dat 43 procent van de organisaties contractmanagement, juist in het huidige economische klimaat, wel als mogelijkheid ziet om kosten te besparen. Maar dit 'inzicht' heeft bij slechts eenderde van deze groep ook daadwerkelijk geleid tot extra budget voor contractmanagement.

Bron: Infoworld.nl