Een ict-project in de stad Almere heeft zijn budget met meer dan 100 procent overschreden. Wat knap is voor een project dat zes maanden zou duren. Natuurlijk werden die zes maanden niet gehaald, het werden er 25.

Uit een onderzoek van de Almeerse rekenkamer (een controleorgaan van de gemeenteraad) blijkt dat het gierend uit de klauwen is gelopen met het project Vernieuwing ICT in die stad. De bedoeling was het werkplekkenbeheer en datacentercontrole over te doen van Atos naar Fujitsu, een klus waarvan eind 2012 gedacht werd dat het wel in een half jaartje zou zijn gepiept. Dat verliep vanzelfsprekend anders, want u weet: overheid en ICT.

Weinig (zelf)reflectie bij ambtenaren

In het rapport wordt gesproken over "onvoldoende kritische reflectie en realisme ten aanzien van de verwachtingen en mogelijkheden" bij de start van het project en "gebreken in de sturing en uitvoering" bij de uitvoer van het project. De rekenkamer doet een advies om de "cultuur van zelfreflectie" te versterken binnen de ambtelijke organisatie.

Het project ging onder meer om de migratie van 2400 werkplekken naar een nieuw besturingssysteem en de bouw van een nieuw datacenter. De ellende begon al bij de aanbesteding. Atos, OGD en Fujitsu doen mee, OGD wint, Atos spant een kort geding aan en wint, de nieuwe aanbesteding wordt gewonnen door Fujitsu.

Atos ligt dwars

Vervolgens moesten Atos (als oude leverancier) en Fujitsu samenwerken in de migratie. Dat liep voor geen meter en enkele maanden later was er nauwelijks iets gerealiseerd. Atos wordt voor de rechter gesleept omdat het niet meewerkt, en de gemeente wint dat kort geding. Inmiddels blijven de projectmanagers (zowel intern als extern) elkaar afwisselen.

Enfin, lang verhaal kort: streefdata worden niet gehaald, onduidelijkheid over risisco en daadwerkelijke kosten en een gemeenteraad die slecht op de hoogte wordt gehouden. Het rapport doet zes aanbevelingen, wij wachten rustig op het volgende debacle.