Want het regent "mondelinge steunbetuigingen en loftuitingen" voor Elias en zijn commissieleden. "Maar de steun wordt niet alleen met de mond beleden. Het rapport heeft nu al veel teweeggebracht, ik durf wel te beweren méér dan menig ander parlementair onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat dit te danken is aan onze, wellicht ietwat onconventionele aanpak van deze materie", aldus de altijd bescheiden Elias in een speech voor De Nederlandsche Bank. Het was de enige uitnodiging (uit vele) die hij had aanvaard.

Is het dan allemaal hosanna? Nee, de conclusies uit het eindrapport van de Kamercommissie ICT zijn immers niet allemaal klakkeloos overgenomen door het kabinet. Dat kiest ervoor om het aanbevolen Bureau ICT-Toetsing (BIT), de sluis waar alle nieuwe ICT-projecten van boven de 5 miljoen euro doorheen gaan, wel op te richten maar tegen de aanbeveling van de commissie in, te plaatsen onder de minister voor Wonen en Rijksdienst, en dus niet bij het ministerie van Algemene Zaken.

"Het past de commissie, en mij als voorzitter niet, om hier nu uitspraken over te doen. Wij hebben in ons rapport, bij de beantwoording van de feitelijke vragen en tijdens het plenaire debat gezegd hoe we erover dachten, en de Kamer is nu aan zet om in debat te gaan met het kabinet. Wij zijn als commissie evenwel niet van gedachten veranderd", aldus een ietwat verbolgen Elias.

10.000 Maserati's per jaar

De oud-voorzitter stipt daarom in zijn bekende Maserati-analogie ("alle hens aan dek, hier worden minimaal 10.000 Maserati's per jaar vershredderd. Nu de bloedende ICT-wond stelpen en een noodverband aanleggen") nog eens aan dat we te maken hebben met een noodsituatie. Die dure auto's staan voor de "1 tot 5 miljard euro" schade per jaar door ICT-falen. Specifieker kon de onderzoekscommissie helaas niet worden.

Maar er is hoop. Elias: "De schrille wekker, die we dus bewúst in die stevige bewoordingen hebben gezet, begint al te werken - nog voor het finale debat heeft plaatsgevonden. Er wordt iets gedáán met onze aanbevelingen. Alleen daarom al zie ik ons werk als geslaagd."

Lees ook:

Voorzitter ICT-overheidsfaal Elias trapt in Microsoft-scam Kamervoorzitter: even googelen wat ICT betekent Meer weten? Bekijk het volledige ICTfaal dossier