Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft nu een onderzoek aangekondigd naar de problemen van de invoering van het nieuwe computersysteem. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Door de vertraging bij de invoering kan de nieuwe Wet modern migratiebeleid niet zoals gepland per 1 januari in werking treden.

In voorjaar gestart

De IND is in het voorjaar gestart met de invoering van Indigo. Er is toen begonnen met het digitaliseren van alle dossiers. Vervolgens moest de informatie uit het digitale dossier gekoppeld worden aan informatie van andere organisaties. Toen dat op grote schaal werd doorgevoerd, bleek het systeem niet goed te functioneren. Onduidelijk is nog waar het probleem precies zit.

Direct bij de start van het project waarschuwde de Algemene Rekenkamer al dat de deadline van 1 januari 2011 niet zou worden gehaald. In een vervolgonderzoek naar de processen bij de IND kwam onder meer naar voren dat de ontwikkeling van Indigo al in 2009 stagneerde. Toch zei de IND tegen de Rekenkamer dat het de deadline van invoering wel kon halen, maar de Rekenkamer zette daar grote vraagtekens bij.

Kamervragen

Naar aanleiding van dat rapport zijn Kamervragen gesteld. In antwoord op die vragen zei de Rekenkamer dat “de IND heeft toegezegd dat Indigo in de loop van 2011 operationeel zal zijn”. De Rekenkamer gaf aan geen concrete aanwijzingen te hebben om te twijfelen aan die, blijkbaar nieuwe, deadline, die dus afwijkt van hetgeen minister Leers hanteert. Het vorige kabinet ging er steeds vanuit dat implementatie per 1 januari zou lukken, zo schrijft hij.

Leers wil met de uitkomsten van het onderzoek tot aanbevelingen komen om de gesignaleerde problemen op te lossen en verdere risico’s te beperken. Daarnaast wil hij bekijken welke gevolgen het later invoeren van de Wet modern migratiebeleid heeft. Hij zegt nu vast te houden aan de handhaving van de Vreemdelingenwet 2000.