Het ICT-forum is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW). Het forum moet `jaarlijkse visies en ambities formuleren die richtinggevend zijn op het gebied van ICT-onderzoek en ICT-innovatie', aldus de departementen woensdag in een persbericht. Doel hiervan is de internationale positie van Nederland op het gebied van ICT (informatie- en communicatietechnologie) te bevorderen. Het ICT-Forum zal niet zozeer zelf onderzoek doen, alswel nadenken over welk onderzoek verricht zou moeten worden. De organisatie zal geen eigen budget krijgen om projecten mee te stimuleren, aldus een woordvoerder van het ministerie van OCenW. De bedoeling van het initiatief is vooral om het bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen, aldus de woordvoerder, volgens wie de taak van het forum het best valt te omschrijven als een `vliegwielfunctie'. Voorzitter van het forum is Paul 't Hoen, die voorheen werkzaam was bij Lucent en nu bestuurslid is van het Rathenau Instituut en commissaris bij SNT.