Dit staat in een rapport dat deze week is aangeboden aan staatssecretaris van Cultuur en Media, Medy van der Laan. Het rapport is geschreven door een visitatiecommissie in opdracht van Stichting Ict op School, een organisatie die scholen ondersteunt bij hun ict-activiteiten. Het oordeel van de commissie luidt dat de invoering van ict in het onderwijs `beter geslaagd is dan de globale indruk die berichtgeving heeft opgeroepen'. Het primair en voortgezet onderwijs is er in de afgelopen tijd prima in geslaagd ict in het onderwijs te integreren, aldus de commissie. Bijna overal staat nu een ict-uitrusting die past bij de tijd en leerkrachten hebben zich de ict-basisvaardigheden eigen gemaakt. "Ict is een integraal onderdeel van beleid op school geworden", zo concludeert de visitatiecommissie. Dit zou vooral aan de scholen zelf te danken zijn.

`Formidabel'

De commissie noemt dit een `formidabele prestatie' van het onderwijs, die voor verhoudingsgewijs weinig geld zou zijn bereikt. "Andere maatschappelijke sectoren hebben een veelvoud aan middelen besteed aan pogingen om tot soortgelijke resultaten te komen", aldus de onderzoekers. In het onderwijs zou het positieve resultaat te danken zijn aan een slimme inzet van middelen, effici├źnte manier van samenwerken, grote eigen inbreng en beslissingsvrijheid van scholen. Ict op School heeft daarbij een nuttige bijdrage geleverd door onderlinge samenwerking tussen scholen op gang te brengen en praktische hulpmiddelen te maken voor scholen, zo stelt de commissie. Het aanvankelijke doel om elke school in een samenwerkingsverband op te nemen, dient evenwel losgelaten te worden, vindt de commissie. Zelfstandig opererende scholen doen het immers niet aantoonbaar slechter op het gebied van ict.