Dat schrijven de gezamenlijke organisaties (ICT~Office, Fiat EC en Stobi in een open brief aan het kabinet. Volgens de organisaties bedreigt het voortbestaan van kopieerheffingen en de mogelijke invoering van nieuwe heffingen de ontwikkeling van legale aanboddiensten. “In de 21ste eeuw zijn algemene heffingen achterhaald”, staat in de gezamenlijke verklaring.

De organisaties reageren hiermee op de uitspraak van de rechter over de kopieerheffing op lege DVD’s en zijdelings ook op de zaak tussen de FTD en Eyeworks. In de eerste zaak kwam de rechter tot de opmerkelijke uitspraak dat de schade van kopiëren uit illegale bron moet worden gecompenseerd door kopieerheffingen op producten. “Hoewel de rechter erkent dat dit mogelijk in strijd is met het Europese recht, weigert deze om aan de hoogste Europese rechter duidelijkheid te vragen”, zeggen de organisaties.

Een gemiste kans

Dat is een gemiste kans, zo vinden zij. Leon Rijnbeek, voorzitter van Stobi, vindt nu dat de Nederlandse wetgever aan zet is. “Die moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” Volgens de organisaties gaat de uitspraak van de rechter in tegen de wens van de Tweede Kamer, die het heffingensysteem wil afschaffen. Ook Eurocommissaris Neelie Kroes heeft aangegeven tegen de huidige structuur van heffingen te zijn.

De industrie zegt dat de uitbreiding van dergelijke heffingen nieuwe technologieën alleen maar duurder maakt voor zowel industrie als consument. “Een neerwaartse spiraal die innovatie tegengaat.” Volgens ICT~Office mijden steeds meer technologische bedrijven Europa met productlanceringen vanwege de “veelvoud aan heffingen op producten”, die in elk land weer anders zijn.

De industrie steekt in deze zaak overigens ook de handen in eigen boezem. Zo zegt Andre Habets, directeur van Fiar (audiovisuele media): “De contentindustrie moet haar eigen probleem oplossen door online een goed en betaalbaar aanbod te creëren.”