De ICT-topfunctionaris krijgt wereldwijd in toenemende mate een stoel in de bestuurskamer van grotere ondernemingen. Dit is de uitkomst van het European IT Management Forum georganiseerd door het marktonderzoeksbureau IDC. In het Spaanse Barcelona hebben Europese algemeen directeuren en IT-directeuren geluisterd naar de tijdingen over de verbeterde rol van ICT binnen organisaties. Volgens één van de sprekers op het IDC European IT Managementis die ontwikkeling niet zo verwonderlijk. "ICT neemt tegenwoordig een prominente rol in binnen de bedrijfsstrategieën. Nu zie je al dat er steeds meer ICT-managers bij de bedrijfstop betrokken worden. Ik verwacht dat het over enige tijd zelfs zo zal zijn dat de ICT-manager een ceo-rol krijgt toebedeeld", voorspelt Micheal Earl, professor information management aan de London Business School. Earl ziet de positie van ICT-manager als een 'ideale leerschool' voor de chief executive officer die bij bedrijven uit de nieuwe economie aan de slag zal gaan. "Organisaties hadden in 1998 nog een simpel technisch getint profiel voor de ICT-manager. Hij of zij moest de bedrijfsnetwerken gaande houden, de automatiseringskosten binnen de perken houden, de organisatie het Jaar 2000 ongehavend binnenloodsen en een onbegrijpelijk jargon hanteren", meent Earl te weten. Die vereisten zijn inmiddels veranderd, stelt hij. "Tegenwoordig moet de ICT-manager goed zijn in het bepalen van strategieën, uitstekend op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, de vertaalslag maken van de technische kanten van e-business naar de bedrijfsmatige kansen. Kortom hij of zij moet een organisatie in staat stellen de transitie naar de nieuwe economie te maken." Earl heeft nog meer goed nieuws voor ICT-managers. "Niet alleen de eisen stijgen; de financiële beloning gaat navenant omhoog."