Dat stelt de organisatie in reactie op de begrotingen, die ze de afgelopen dagen onder de loep heeft genomen. "Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet de mogelijkheden miskent die ICT biedt om de economie te stimuleren en maatschappelijke knelpunten aan te pakken. ICT wordt teveel als apart thema gezien en in afzonderlijke projecten behandeld", stelt woordvoerder Ted van Hintum tegenover Webwereld.

Banenmotor

Gisteren meldde Webwereld al dat het onderwerp in de miljoenennota niet meer wordt genoemd dan als een onderdeel van een probleem dat banen verloren gaan ten koste van globalisatie.

Ook ICT Office was dit opgevallen en wijst erop dat er juist een kleine 12.000 onvervulde vacatures zijn. "Hoewel er voornamelijk eenvoudige werkzaamheden worden uitbesteed naar het buitenland, worden de vrijgevallen banen in Nederland ingevuld door meer hoogwaardige werkzaamheden. Dit heeft een hogere economische groei tot gevolg", stelt de organisatie. "ICT is zo een motor van de economie die zorgt voor veel werkgelegenheid."

Innovatie

Ook is ICT Office kritisch over het achterblijven van de overheid bij de innovatie. Zij stellen vast dat de verhouding publiek:niet-publiek ongeveer 1:2 is en dat is volgens de groep echt te weinig. Wel zijn ze blij dat er nu vijfhonderd miljoen euro vrijkomt om succesvolle projecten voort te zetten.

"De overheid zou Onderzoeks- & Ontwikkelingsgelden op ICT-gebied juist als een krachtig instrument moeten inzetten om de Nederlandse (kennis)economie te stimuleren en ons land weer te laten stijgen op de internationale lijst van innovatieve economie├źn."

Weinig concreet

Ook SP-kamerlid Arda Gerkens toont zich uiterst kritisch over de plannen van het kabinet. "Het is goed dat er nu aandacht voor cybercrime en e-Government is. Zo staan phishing, kinderporno, fraude en oplichting goed op het programma", vertelt ze.

Toch mist ze de concretere plannen en goede ambitie. "Ik zie forse posten staan voor ICT, maar het is niet duidelijk waar dat aan gespendeerd wordt."