Volgens Nederland-ICT, de overkoepelde organisatie van verscheidene ict-brancheorganisaties, laten CDA, VVD en D66 met het nieuwe conceptregeerakkoord zien dat zij vinden dat Nederland tot de Europese koplopers moet behoren. Ook is de brancheorganisatie erg te spreken over de oprichting van een `innovatieplatform'. In dit platform zullen ministers en het bedrijfsleven plannen uitwerken die de kenniseconomie in Nederland moet verbeteren. Nederland-ICT hoopt echter wel dat het niet bij mooie praatjes blijft. De organisatie hoopt dat de plannen worden uitgevoerd en dat de toegezegde financiële middelen voldoende zullen zijn om de ambities van het nieuwe kabinet te realiseren.