Dat blijkt uit cijfers van de ICT-Barometer, de periodiek uitgevoerde ict-enquete voor bedrijfsleven en overheid van Ernst & Young. Het aantal werkuren dat het afgelopen jaar verloren is gegaan door ict-problemen is voornamelijk bij de overheid en non-profit sector gestegen, zo concludeert het rapport (pdf, zie ook hieronder). Andere sectoren bleven nagenoeg gelijk.

Vooral netwerkproblemen

Veruit de meeste ict-storingen (voor alle sectoren) betreft het computernetwerk: 68 procent van alle incidenten zijn netwerkgerelateerd. Problemen met bedrijfsspecifieke software komen op een tweede plaats met 37 procent van de gevallen. Daarna volgen e-mail (34 procent) en hardwarekwesties (25 procent).

De interrupties duren bij overheidsorganisaties ook gemiddeld langer: 2,1 uur tegenover 1,6 uur voor alle sectoren. Mogelijke oorzaak hiervan is het feit dat ict-afdelingen bij overheden het minst in staat zelf de ict-problemen op te lossen. In slechts gemiddeld 22 procent van de gevallen geven automatiseerders binnen de overheid aan het probleem zelf opgelost te hebben tegenover 30 procent voor 'heel Nederland'.

Nog zorgwekkender: 45 procent van de overheidsrespondenten gaf aan dat ze het afgelopen jaar geen enkel ict-probleem zelf hebben kunnen oplossen.

Kanttekening

Er is één belangrijke troost voor de publieke sector: het totaal aantal uren dat een (semi-)overheidsorganisatie 'plat' ligt door ict-storingen is weliswaar groeiende, maar ligt met 18,7 uur per jaar per organisatie nog onder het landelijk gemiddelde van 21,2 uur. Binnen de sector productie/industrie is dit zelfs 29 uur.

De ICT-Barometer van Ernst & Young wordt tweemaandelijks gehouden onder circa zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals, onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie, dienstverlening/financiële instellingen en de (semi-)overheid.