In totaal waren er op 31 oktober 400 zorgaanbieders (ziekenhuizen, apotheken, huisartsen) aangesloten op het landelijk schakelpunt. Het ministerie van Volksgezondheid hoopt eind dit jaar 560 aanbieders een koppeling hebben met het landelijke EPD. Eerder ging het ministerie uit van 900 zorginstellingen. Dat schrijft minister Klink in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. In totaal waren er eind september circa 800.000 patientendossiers beschikbaar via het schakelpunt.

Ict is de reden voor de achterlopende aantal EPD-koppelingen, schrijft Klink. Een aantal ict-leveranciers heeft meer tijd nodig voor de aanpassing van hun systemen om te kunnen voldoen aan de eisen van Nictiz, het instituut dat in opdracht van de overheid landelijke standaarden ontwerpt voor elektronische communicatie in de zorg.

UZI-pas

Uit de rapportage blijkt verder dat de beschikbare dossiers tussen juni en oktober bijna een half miljoen keer zijn opgevraagd. Eind september waren er 13.940 abonnees die door middel van de zogeheten UZI-pas toegang hebben tot het landelijk schakelpunt.

De UZI-pas wordt vervangen omdat deze relatief makkelijk te kraken bleek. Nieuwe passen worden vanaf deze maand, schrijft Klink, uitgerust met een modernere chip, die onkwetsbaar zou moeten zijn voor een kraak.

1,7 miljard ict-kosten

Op verzoek van Tweede Kamerleden Sap (GroenLinks) en Vermeij (PvdA) geeft Klink in de rapportage inzicht in de ict-kosten van de Nederlandse zorgsector. Daaruit blijkt dat 3,2 procent van de omzet in 2008 gebruikt werd voor automatisering, in totaal bij benadering 1,7 miljard euro. Het gaat volgens Klink hierbij om alle kosten die samenhangen met het in eigendom krijgen en hebben en het gebruiken van ict.