Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sectorplan ICT goedgekeurd van Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken, die de inzetbaarheid van ICT-professionals wil vergroten. Dat levert flink wat subsidie op als die ICT-professionals de schoolbanken weer in gaan. Het ministerie van SZW stelt 4,7 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van deze plannen, en de ICT-sector investeert zelf ook nog eens 4,7 miljoen euro.

Opleidingscategorieën

Via de subsidieregeling is het mogelijk om- of bij te scholen binnen 5 opleidingscategorieën. Het gaat om technische ICT-opleidingen, projectmanagementopleidingen, sociaal-communicatieve opleidingen, trainingen management en leidinggeven, en trainingen op het gebied van marketing en commercie met een kostprijs van tenminste 2000 euro. Er is een aanbod samengesteld met cursussen van verschillende opleiders

Voor opleidingen die binnen de regeling vallen kunnen bedrijven na afloop van de opleiding van hun medewerkers een tegemoetkoming van ongeveer 40 procent ontvangen voor de gemaakte scholingskosten. Het gaat hierbij om afgeronde scholingstrajecten in de periode van 1 juni 2014 t/m 31 december 2015. ICT-professionals die gebruik willen maken van de subsidie, moeten daarnaast wel voldoen aan de voorwaarden die onderdeel zijn van de werkgeversovereenkomst tussen de werkgever met het CA-ICT.

Aanvullende regelingen

Daarnaast zal het CA-ICT 500 extra plaatsen realiseren in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) binnen het middelbaar beroepsonderwijs. 200 studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs krijgen een ICT Value Pack-training met baangarantie. Ook wordt er loopbaanbegeleiding aangeboden en wordt er gewerkt aan een scholings- en ontwikkelingsplatform.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met IT-opleider Computrain. Bekijk op het scholingsportaal van het CA-ICT het complete aanbod van cursussen van Computrain dat in aanmerking komt voor de subsidieregeling.