Dat de salarissen in het afgelopen jaar niet gestegen zijn, blijkt uit cijfers van het beloningsonderzoek 2006, uitgevoerd door De Breed & Partners. Op dit moment is het gemiddelde vaste jaarsalaris van een ict-er 43.960 euro.

Volgens onderzoekster Judith van Bokhorst is er op dit moment een enorme economische groei, maar heeft dit alleen invloed op bepaalde functies. "Het gaat voornamelijk over de hoge en gespecialiseerde functies. Die hebben ook vrij hoge salarissen en als ik die apart zou onderzoeken, verwacht ik wel een salarisstijging te zien zijn, maar in de rest van de sector blijven de salarissen eigenlijk heel erg achter."

Een andere oorzaak die Van Bokhorst aanwijst voor de stagnering is het feit dat er veel starters op de arbeidsmarkt zijn. Volgens Van Bokhorst halen deze starters het gemiddelde salaris naar beneden.

Het online onderzoek is gehouden onder ict-werknemers, zoals consultants, programmeurs, systeembeheerders, projectmanagers en projectleiders. Freelancers, of mensen met een eigen onderneming zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Eerder kwam Hay Group al met een soortgelijk onderzoek tot dezelfde conclusies.