Bijna 10 procent van de ICT-bedrijven geeft vaste werknemers hun congé, terwijl gemiddeld 4,2 procent van het Nederlandse bedrijfsleven dat doet. Slechts in de textiel- en kledingindustrie gaat het net zo slecht. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van COEN (doc), een samenwerkingsverband tussen CBS, Kamer van Koophandel, EIB, MKB en VNO-NCW.

Krediet

Uit het rappport komt verder naar voren dat 67 procent van de ICT-bedrijven zegt nog geen effecten te bemerken van de kredietcrisis. Van de bedrijven die dat wel hebben, heeft het overgrote deel te kampen met waardevermindering van beleggingen. Dat is gemiddeld in het bedrijfsleven slechts 2,7 procent.

Daarnaast heeft de ICT-sector meer problemen met het aantrekken van eigen vermogen dan gemiddeld, maar aanmerkelijk minder problemen met het verwerven van kredieten. Het gemiddelde in het gehele bedrijfsleven is 21 procent dat zegt daarin moeite te hebben, terwijl slechts 8,2 procent van de ICT-bedrijven dat heeft. Daarmee scoort de ICT-sector nog het best.

Vast personeel weg

De Conjunctuurenquête heeft niet alleen gekeken in welke mate het Nederlandse bedrijfsleven last heeft van de kredietcrisis, maar tevens naar de maatregelen die de bedrijven daarin nemen. Binnen de ICT-sector kiest geen enkel bedrijf voor werktijdverkorting.

Het afstoten van tijdelijk personeel zit met 14,8 procent onder het Nederlands gemiddelde en zoals eerder gemeld met het afstoten van permanent personeel is de ICT-sector koploper. Slechts 7 procent gaat over tot uitstel of vertragen van investeringen.

Bron: Channelworld.nl