De aandacht voor internet in het regeerakkoord (pdf) is miniem te noemen. "Het kabinet bevordert een vrij en open internet", is het enige wat CDA en VVD kwijt willen over dat onderwerp. Dat schiet onder andere digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom in het verkeerde keelgat. "In het akkoord staan twee pagina's over de autosnelweg, en één zin over de digitale snelweg. Daaruit blijkt een fundamenteel gebrek aan besef over het belang van internet in onze maatschappij uit", zegt Ot van Daalen van BoF.

Ook Ziggo valt dit tegen. "Het is ons opgevallen dat er zo weinig over instaat", reageert een woordvoerder van de internetaanbieder. "Een statement als een 'open en vrij internet', tsja, wat betekent dat nu helemaal. Het is dus afwachten hoe ze bepaalde dingen verder gaan invullen." Verder vindt Ziggo dat er te weinig aandacht is voor de ict-sector als drijvende kracht van de economie.

Innovatie

XS4ALL ziet positieve punten, maar vindt het ook jammer dat er niet meer instaat over het internet an sich. "Wat voor ons als internetprovider van belang is de informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens", legt een woordvoerster uit. Toch gaan de VVD en CDA daar op dit moment nog te weinig op in, vindt XS4ALL. Het is ook blij dat er een meldplicht datalekken komt die ook voor de overheid geldt. Er komt ook een integrale aanpak tegen cybercrime. "Het jammer dat er niet bijstaat wat die aanpak precies inhoudt", aldus de zegsvrouw. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor providers.

UPC ziet enkel de positieve punten. "Het kabinet wil vrij en open internet stimuleren. Wij denken dat juist daardoor de innovatie wordt gestimuleerd", aldus een woordvoerder. "Ieder kabinet die iets dergelijks benoemt en die insteek heeft kunnen wij toejuichen."

Ook ict-overlegorgaan ECP-EPN is "verheugd" dat in het Regeerakkoord het belang wordt aangeven van innovatie en de toepassing van technologie, en in het bijzonder ict, voor de versterking van de economie. Er moet bezuinigd worden en dat kan heel goed gestimuleerd worden door de inzet van ict. Vooral voor het efficiënter maken van processen bij bijvoorbeeld de overheid. "ECP-EPN juicht het toe dat het kabinet Rutte I keuzes maakt voor kansrijke domeinen en samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven krachtig wil bevorderen om zo meer tot praktische resultaten van kennisontwikkeling te komen", meldt het platform.

Privacy

Er is wel kritiek op het gebrek aan aandacht voor privacy in het akkoord. Volgens BoF is er winst behaald doordat er een meldplicht datalekken komt. Ook is het positief dat er een "horizonbepaling" komt waarmee wetten achteraf getoetst kunnen worden op privacy. Daar is XS4ALL ook erg over te spreken. "Al met al kunnen we zeggen dat onze acties om dergelijke issues bij de verkiezingen op de kaart te zetten succes hebben gehad. Maar we zijn er nog lang niet", aldus Van Daalen van BoF.

OOK ECP-EPN maakt zich zorgen over privacy: "ECP-EPN is van mening dat in het Regeerakkoord nog te weinig aandacht is voor de generieke factoren die de toepassing van ICT mogelijk maken of remmen." Volgens de organisatie moeten digitale vaardigheden bij de gehele bevolking meer gestimuleerd worden met nadruk op privacybescherming en internetveiligheid.