Aan de hand van steekwoorden in de partijprogramma's van de verschillende politieke partijen is snel te zien of een bepaald issue bij de partij wel of niet op de agenda staat. In het eerste deel van deze serie zijn dan ook de partijprogramma's van de partijen doorzocht op ict-termen. Dit schetst een basaal beeld van de betrokkenheid van partijen bij verschillende ict-kwesties die automatisch naar voren kwamen bij het opstellen van de partijprogramma's.

Er is gekeken naar de partijprogramma's van CDA, PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, D66, TROTS en de Piratenpartij. Wat direct opvalt is dat bij vrijwel alle partijen de term ICT niet of nauwelijks voorkomt in de programma's. PvdA, SP, VVD en de Piratenpartij noemen de term allemaal 1 keer. D66 steekt er met kop en schouders bovenuit met 5 vermeldingen. De rest blijft steken op 0.

Open source en open standaarden

Dit betekent niet dat er geen ict-issues aan de kaak worden gesteld. Over het internet maken de partijen zich blijkbaar meer zorgen. 'Internet' komt in de partijprogramma's van GroenLinks en ChristenUnie 10 keer voor, in die van het CDA 11 keer. De PvdD noemt het 12 keer, D66 25 keer en de Piratenpartij heeft het maarliefst 76 keer over internet. PvdA (7), SP (9), VVD (7), PVV (2), SGP (2) en TON (3) scoren allen wat lager. D

Open source en open standaarden zijn niet bij alle partijen een belangrijk onderwerp. CDA, VVD, PVV, de ChristenUnie, PvdD, SGP en TON noemen bij termen geen enkele keer. De Piratenpartij bekommert zich het meest om deze tak van ict, in totaal worden de termen 29 keer genoemd. Daarna volgt de PvdA met 6 keer. GroenLinks, D66 en SP blijven steken op 2.

Privacy

De meeste partijen maken zich ook geen acute zorgen over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), afgegaan op de steekwoorden die voorkomen in de programma's. De ChristenUnie en de Piratenpartij behandelen beide het onderwerp 3 keer. D66 doet dat vier keer en PVV, GroenLinks en PvdD en CDA doen dat 1 keer. De rest van de partijen doet er in de programma's het zwijgen toe.

Op het gebied van privacy schijnt er meer urgentie te zijn. Alleen de Piratenpartij en D66 zetten het echt hoog op de agenda in vergelijking met de rest. De partijen noemen de term respectievelijk 25 en 20 keer. De PvdA houdt het op 9 keer, GroenLinks, CDA en PvdD op 7. Gevolgd door ChristenUnie en SP (beide 4) en VVD (3). Zowel de PVV als TROTS lijken weinig met privacy op te hebben, de term komt in beide programma's 0 keer voor.

Downloadverbod

Over auteursrechten kunnen we kort zijn. Het staat niet op de kaart, behalve bij de Piratenpartij, D66, CDA en Groenlinks. Het steekwoord komt in de partijprogramma's respectievelijk 32, 10, 5 en 3 keer voor.

Ook het downloadverbod gooit geen hoge ogen. Opvallend is dat de Piratenpartij, die onlangs torrentsite The Pirate Bay weer online hielp, het slechts 1 keer heeft over 'downloaden'. Het woord 'downloadverbod' komt überhaupt niet voor in het programma. De SGP, SP en PvdA gebruiken een van de termen ook 1 keer. D66 haalt het 2 keer aan en GroenLinks 4 keer.

Digitale overheid

Het laatste dat opvalt aan de partijprogramma's is dat geen enkele partij het heeft over grote digitale overheidsprojecten. Zowel NUP, NOiV als e-Overheid wordt geen enkele keer genoemd.

In de aanloop naar de verkiezingen zal Webwereld een serie artikelen publiceren waar dieper wordt ingegaan op bepaalde materie. Hiervoor zijn alle gevestigde partijen en de Piratenpartij aangeschreven. De laatste omdat zij in wezen een internetpartij zijn. SGP, ChristenUnie en Trots op Nederland reageerden niet op een verzoek om commentaar. De PVV bedankte voor de eer. GroenLInks, SP, de Partij voor de Dieren, VVD, CDA, PvdA, D66 en de Piratenpartij geven wel commentaar.

In deze serie voor de Kamerverkiezingen gaan we dieper in op vijf belangrijke ict-kwesties: het Elektronisch patiëntendossier (EPD), Privacy, Auteursrechten, Open standaarden en open source bij de overheid (NOiV) en digitale dienstverlening (E-Overheid). Update: Cijfers CDA aangepast. Er stond een onjuiste weergave.