In de meeste partijprogramma's komen ict-kwesties niet of slechts summier voor. Daarom vroeg Webwereld in aanloop naar de Kamerverkiezingen aan alle partijen om nadere toelichting. Vandaag de belangrijkste standpunten over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Formeel is de Tweede Kamer al akkoord met de invoering van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Toch zijn er, ook omdat de Eerste Kamer nog moet stemmen over het wetsvoorstel en neigt naar een nee-stem, in de aanloop naar de verkiezingen nog stevige eisen op tafel gelegd door de politieke partijen.

Jaarlijkse hacktest

Zo wil GroenLinks een jaarlijkse hacktest om de beveiliging van het EPD te garanderen. "Dat er nu al gaten lijken te worden geschoten in de beveiliging van het EPD is zeer verontrustend." Minister Klink ging al eerder akkoord met een eenmalige beveiligingstest, maar als het GroenLinks ligt, wordt dat jaarlijks.

Daarnaast dringt GroenLinks er op aan dat iedereen vanaf het begin inzicht kan krijgen in zijn eigen dossier. "Daarmee is er goede controle mogelijk op de informatie die mogelijk in verkeerde handen kan vallen." Al eerder kreeg de partij de toezegging van minister Klink dat dit zal gebeuren.

Traceren wie inzage heeft

D66 wil dat patiënten zelf kunnen zien wie hun dossier opvraagt. "D66 wil eerst een succesvolle proef evalueren van delen van het EPD, zoals het Elektronisch Medicatiedossier. De patiënt is de enige die kan bepalen wie daar toegang toe krijgt. De patiënt moet altijd kunnen traceren wie wanneer zijn gegevens heeft ingezien."

De collega-liberalen van de VVD zijn ook voorstander van invoer mits de patiënt zelf kan controleren wie het persoonlijk dossier heeft ingekeken en of dit een bevoegd arts is. "Dit is voor de VVD een belangrijk middel om de privacy van de patiënt te waarborgen."

Een amendement op het wetsvoorstel die eigen inzage regelt is al eerder aangenomen door de Eerste Kamer. Ook de loggegevens moeten beschikbaar worden gesteld. De patiënt weet dan wie inzage in de gegevens heeft gehad en op welke dag dat gebeurd is.

EPD redt levens

Het CDA is "groot voorstander" van het EPD omdat het medische fouten voorkomt. De partij wijst op onderzoek waaruit blijkt dat het geven van verkeerde medicatie leidt tot 19.000 ziekenhuisopnames per jaar. Ook voorkomt het geldverspilling in de vorm van dubbele foto’s en dubbele bloedonderzoeken.

Ook de PvdA benadrukt de voordelen van het landelijke uitwisselsysteem. Veel medische fouten zijn met het EPD te vermijden. Wel moet "zorgvuldigheid voor snelheid", aldus de partij. "Je wilt niet dat de privacy in het geding is. Niet alle zorgverleners moeten zomaar in een dossier kijken als dat niet nodig is."

De PvdA vindt het belangrijk dat patienten zich kunnen uitschrijven, wat nu al kan overigens. "Je moet mensen zelf de controle geven over eigen gegevens. Dat ze mogen beslissen dat hun gegevens niet gekoppeld worden. Als er dan iets met je gebeurt, en niet alle gegevens zijn er, dan neem je dat risico zelf."

PVV is tegen

Drie partijen zijn tegen de invoering van het landelijke EPD: de PVV, de SP en de ChristenUnie. De PVV is kort maar duidelijk in het eigen programma: "Geen elektronisch patiëntendossier." De PVV wilde geen nadere toelichting geven.

De SP ziet geen voordelen in landelijke uitwisseling. "Bovendien schiet de beveiliging tekort." Ook zien de socialisten niets in het toegankelijk maken van het EPD voor alle Nederlanders. "Een slecht idee. Het maakt het systeem kwetsbaar en helpt bovendien de patiënt niet. De meeste patiënten kunnen de informatie slecht interpreteren en gaan zich alleen maar meer zorgen maken."

Veiligheid onvoldoende

De ChristenUnie is tegen landelijke invoering omdat "de vertrouwelijkheid van medische gegevens die worden opgeslagen in het EPD op dit moment nog onvoldoende gewaarborgd kan worden". De partij ziet wel de voordelen van landelijke uitwisseling, maar wil eerst nader onderzoek en aanpassingen.

In deze serie voor de Kamerverkiezingen gaan we dieper in op vijf belangrijke ict-kwesties: het Elektronisch patiëntendossier (EPD), Privacy, Auteursrechten, Open standaarden en open source bij de overheid (NOiV) en digitale dienstverlening (E-Overheid).