Woensdag 12 september gaat Nederland naar de stembus. ICT speelt een steeds belangrijker rol in de economie en maatschappij en dat vertaalt zich in de aandacht die het krijgt in de politiek.

De vorige verkiezingen waren nog maar twee jaar geleden. Wat is er sindsdien veranderd? Welke problemen en vraagstukken spelen nog steeds? Welke kwesties zijn nieuw?

DigiNotar, EPD en Lektober

In die ruim twee jaar is er behoorlijk wat veranderd op gebied van ict & politiek. Er is veel meer aandacht voor cybersecurity, vooral naar aanleiding van de bizarre DigiNotar-hack en de serie lekken onthuld tijdens Lektober. Tot heel veel concrete maatregelen heeft het nog niet geleid, er lopen bijvoorbeeld nog talloze onderzoeken naar DigiNotar.

De Tweede Kamer zelf heeft de zaak breed getrokken en doet een heus parlementair onderzoek naar security bij de overheid, maar ook naar grote ict-projecten en het veelvuldig falen daarvan. Denk hierbij aan de jaren voortdurende ict-crisis en chaos bij de politie of de open ict-beerput van de gemeente Amsterdam.

De Kamer heeft een ander heet hangijzer, het verplichte EPD, eind 2011 afgeschoten, In de plaats daarvan gaat een privaat, vrijwillig en lokaal beheerd EPD door. Het actieplan om de Nederlandse overheid aan de open standaarden en open source te krijgen, NOiV, is een zacht dood gestorven. Officieel geldt nog wel steeds het pas-toe-of-leg-uit-beleid.

Netneutraliteit, cookiewet, open kabel

Waarschijnlijk het belangrijkste wapenfeit is de nieuwe Telecomwet die vorig juni door de Tweede Kamer ging en afgelopen mei door de Senaat. De wet kent drie zeer opvallende en zeer omstreden elementen: de verplichte netneutraliteit, het verbod om te discrimineren op soort internetverkeer.

Ten tweede de cookiewet, die inmiddels van kracht is, maar voor veel verwarring en irritatie zorgt. Ten derde de verplichte openstelling van de kabelnetwerken. Dat geldt in eerste instantie voor analoge tv, maar wordt mogelijk uitgebreid naar digitale tv en internet.

Toekomst van het auteursrecht

Wat staat er deze verkiezingen expliciet op het spel qua ict-thema's? Het auteursrecht zit nog steeds in een enorme impasse, net als twee jaar geleden. Kamer en regering zitten in een patstelling, die mogelijk na 12 september kan worden doorbroken. Blijven we het downloaden uit illegale bron toestaan? Komt er een uitbreiding van de thuiskopieheffing, ook op het internetabonnement? Tot waar reikt de handhaving van het auteursrecht, mag er geblokkeerd worden en zo ja, wat en door wie?

Opsporing en privacy

Door verschillende high profile hacks staat security en de staatsveiligheid bij veel partijen op de agenda. Moet de overheid terug kunnen hacken, zelfs offensieve cyberunits hebben? En de andere kant van de medaille: wat mag er allemaal opgeslagen en getapt worden in de strijd tegen criminaliteit? Hoe bewaakt de overheid de privacy van burgers in een wereld van steeds meer Big Data en Big Brothers? Moeten datalekken worden gemeld, al dan niet publiek?

Hoe voorkomen we nieuw ict-debacles bij de overheid? Uitbesteden, aanbesteden, inbesteden, werken met de facto standaarden of officiële open standaarden afdwingen? Open source: moet dat actief worden gestimuleerd?

De komende dagen zullen we een aantal politieke ict- thema's uitdiepen zodat u hopelijk op 12 september wijzer in het stemhok staat.