Uit onderzoek van Berenschot dat deze zomer is gehouden onder 1092 HR-managers blijkt dat de gehele functiegroep van ICT'ers bij vacatures de meeste problemen oplevert. Terwijl de ICT-sector het afgelopen jaar is gekrompen en het aantal beschikbare online vacatures afnam tot een dieptepunt, blijken deze nu ook nog eens moeilijk invulbaar.

De HR-managers kregen in het onderzoek de vraag voorgelegd of zij op dit moment problemen ondervinden bij werving & selectie als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat er bij 38 procent van de ICT-vacatures problemen zijn ervaren, en voor volgend jaar worden er zelfs nog meer moeilijkheden (43 procent) verwacht.

Veel mismatches

Om wat voor problemen het gaat, komt uit het onderzoek niet naar voren, blijkt uit navraag van Webwereld. Er is aan de respondenten niet specifiek gevraagd of een vacature alleen moeizaam, pas na een aantal pogingen of zelfs helemaal niet kon worden ingevuld. Toch schept de uitkomst van het onderzoek het beeld dat het momenteel niet vanzelf gaat in de ICT-branche.

Dat wordt onderschreven door branchevereniging ICT-Office. “Wat we op dit moment veel zien is een mismatch. Er zitten veel ICT'ers thuis op de bank, terwijl er wel vacatures zijn. Veel bedrijven zorgen daarom voor omscholing naar de juiste competenties. Maar dit kost veel investeringen", vertelt woordvoerder Michel van Schie aan Webwereld.

Missende vaardigheden

De sector heeft veel last van het tekort aan instroming van hoogopgeleiden. Van Schie: “Wij roepen al langere tijd dat er een tekort is aan met name HBO+'ers. De instroom van relevante studierichtingen blijft achter bij wat de markt nodig heeft. De economische situatie speelt daarbij waarschijnlijk wel een rol."

Uit onderzoek van Computerworld.nl bleek onlangs dat de HBO'ers die wel worden opgeleid, belangrijke vaardigheden missen.

Momenteel wordt uitgegaan van een tekort van 4300 hoogopgeleide ICT'ers. Van Schie: “Maar als deze groei doorzet dan kom je uit op een tekort van 10.000. Dat zou groei bij bedrijven en dus de economie belemmeren. Een zorgelijk beeld."

Mogelijke oplossingen

Bedrijven zullen dus op zoek moeten naar een oplossingen. Er kan worden gedacht aan doorstroming van MBO'ers naar het HBO maar ook aan kenniswerkers uit het buitenland. Een andere redding ligt volgens de branchevereniging mogelijk bij cybersecurity.

“Een enorme groeimarkt, waarbij veel vacatures worden verwacht. Verder zullen we ervoor moeten zorgen dat de opleidingen aantrekkelijk zijn voor studenten. Laten zien dat het beeld van een nerd al lang niet meer bestaat en dat een opleiding tot ICT'er vrijwel 100 procent leidt tot een baan. Maar dat beeld veranderen kost tijd."