Zo zijn de freelancers beter op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied dan hun collega's in loondienst. Met name internet, zelfsupport en het bijhouden van vakliteratuur zorgt voor vergrote mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van de IT Staffing Groep, naar eigen zeggen de grootste ict-detacheerder van Nederland. Zo'n 70 procent van de freelancers vindt dat het werken als zelfstandige voldoende zekerheid biedt en een even groot percentage van de ondervraagden geeft aan voldoende betaald te krijgen. Maar liefst 94,1 procent geeft aan meer te verdienen dan een ict-specialist met een vast dienstverband. Ruim 60 procent van de freelancers heeft langer dan vijf jaar in loondienst gewerkt alvorens over te stappen. Gemiddeld zijn de onderzochte freelancers langer dan drie jaar als zelfstandige aan het werk. Zowel het niveau van de opdrachten als de afwisseling in opdrachten wordt goed gewaardeerd. Meer dan de helft van de projecten die freelancers uitvoeren is korter dan één jaar. Volgens Wessel van Alphen, algemeen directeur van de IT-Staffing Group, trekt de markt momenteel weer duidelijk aan. "Bedrijven investeren weer in ict-projecten. Het onderzoek is telefonisch uitgevoerd op basis van een aselecte steekproef onder 1292 gedetacheerde freelancers via de IT-Staffing Groep.