Ondanks de overspannen arbeidsmarkt zijn ICT’ers nauwelijks geneigd tot het wisselen van baan, zo concludeert Ernst & Young. Van een representatieve groep van ruim zeshonderd managers en leidinggevenden gaf een op de zes te kennen in het afgelopen jaar van werkgever te zijn veranderd. Voor ICT'ers geldt echter dat slechts één op de tien van werkgever is veranderd in het afgelopen jaar.

Van de jobhoppers zegt veertig procent voornamelijk van baan te zijn veranderd vanwege 'meer doorgroeimogelijkheden'. Maar ook de reputatie van de nieuwe baas en inkomstenverbetering werden veelvuldig als argumentatie aangevoerd. Slechts een op de vijf respondenten noemde betere secundaire arbeidsvoorwaarden of betere balans werk/vrijetijd als doorslaggevend.

"Opvallend dat zo weinig ICT'ers geneigd zijn om van baan te veranderen, terwijl er voor hen op dit moment legio mogelijkheden zijn," stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. "Dit lijkt een zegen voor ICT-bedrijven, maar is het beslist niet. Het tekort aan goed personeel blijft nijpend. Er moet een structurele oplossing gezocht worden om deze ontwikkeling af te remmen anders gaat dit negatieve gevolgen hebben voor de gehele ICT sector."

Tariefstijging minimaal

Gevraagd naar de verwachte tariefstijging voor het inhuren van externe ICT'ers geeft het onderzoek ook een opvallend resultaat. Komend jaar wordt een stijging verwacht van 2 á 3 procent en dat is niet meer dan de inflatiecorrectie.

"De relatief lage tariefstijging zal de ICT bedrijven verder onder druk zetten en de onderlinge concurrentie verhevigen. Dit zal ook resulteren in dalende winsten," voorziet Verschuur. "Klanten zijn gewoon niet bereid meer te betalen voor de inhuur van mensen. Er zal creatiever omgegaan moeten worden met de beschikbare middelen en mensen willen ICT-bedrijven hun hoofd boven water kunnen houden het komende jaar." Bron: Techworld