Branchevereniging ICT~Office wil Nederlandse ICT-bedrijven, electronicahandel en -winkels voorlichten over de komende thuiskopieheffing voor 2013, en doet dit met een felle waarschuwing en een bijeenkomst aanstaande dinsdag.

Teken geen wurgcontract

“De stichting Thuiskopie wil nu met bedrijven afspraken maken en een betalingsregeling treffen. Wij willen u graag hiervoor waarschuwen en adviseren u niet zomaar mee te gaan in de wurgcontracten die deze stichting u probeert op te leggen. Ons advies is om pas na deze bijeenkomst contact te op nemen met stichting Thuiskopie."

Eerder dit jaar besloot de regering tot uitbreiding van de thuiskopieheffing naar onder meer pc's, smartphones en tablets. Eind oktober werd de lijst van heffingsplichtige dragers en apparaten en de bijbehorende tarieven gepubliceerd.

Van leer tegen Thuiskopie

Het besluit heeft de gemoederen niet gekalmeerd. In tegenstelling. Elektronicaproducenten en ICT-leveranciers vinden de heffing onevenredig en de schade door administratieve rompslomp onrechtvaardig en dreigen met rechtszaken. ICT~Office doet er nu een waarschuwing uit voor de 'wurgcontracten' van Thuiskopie.

“Honderden bedrijven zijn de klos door de nieuwe heffing. Het is één grote ellende. Bedrijven worden bijvoorbeeld aansprakelijkheid gesteld als ánderen producten van hen importeren. En Thuiskopie kan te allen tijde binnenlopen om de boeken te controleren. Wie het standaardcontract met Thuiskopie tekent, steekt zijn nek door de strop", aldus Dirk van Roode van ICT~Office tegen Webwereld.

BTW over heffing, Staat profiteert

Een andere doorn in het oog is de BTW, die komt nog bovenop de heffing. Een pc wordt daarmee niet 5 euro duurder, maar dus 6 euro. “De Staat profiteert zo voor miljoenen van een private regeling", fulmineert Van Roode. ICT~Office eist verder dat de thuiskopieheffing zichtbaar wordt voor consumenten middels een aparte vermelding bij de prijs van een product.

Stichting Thuiskopie noemt de uitingen van ICT~Office “voorbarig". “Dat contract is nog in ontwikkeling en geen enkel bedrijf, en dus ook niet ICT~Office heeft het gezien. Hoe men kan spreken van wurgcontracten is mij een raadsel en is nergens op gebaseerd", reageert Hester Wijminga van Thuiskopie.

Heffing over doorvoer?

Volgens haar is het contract juist een handreiking om praktische invulling te geven aan de wet. “Die wet bepaalt dat opgave en betaling van de Thuiskopievergoeding op het moment van import en/of fabricage moet plaatsvinden. Middels een contract kunnen we de bedrijven de mogelijkheid bieden om na ontvangst van de vergoeding van de klant, dus na uitlevering op de Nederlandse markt, opgave en betaling te doen. Dat voorkomt dat er betaald moet worden over voorraden en ook dat in geval van export weer gelden terug gevraagd hoeven te worden."

Thuiskopie benadrukt verder dat zakelijke afnemers en gebruikers van apparaten in principe geen heffing hoeven te betalen. “Zakelijke gebruikers van bepaalde voorwerpen zoals pc's en laptops kunnen (bij contractanten) heffingsvrij inkopen of indien ze de heffing betaald hebben teruggave aanvragen bij Thuiskopie", legt Wijminga uit.

Heffing zichtbaar op prijskaartje

Ook Thuiskopie is voorstander van het zichtbaar maken van de heffing op het prijskaartje van apparaten, laat Wijminga weten. De stichting wil aanstaande dinsdag ook graag tekst en uitleg geven aan de techsector op de bijeenkomst van ICT~Office.