De branchevereniging van Nederlandse ict-leveranciers wil boven tafel krijgen waarop de keuze is gebaseerd voor open source-cms (content management system) Hippo. Die Nederlandse software dient voor de overkoepelende website Rijksoverheid.nl die volgend jaar live moet gaan.

'Vruchteloos overleg'

De branchevertegenwoordiger stelt dat de gesloten selectieprocedure door het ministerie van Algemene Zaken (AZ) leveranciers benadeelt. ICT~Office heeft hierover nu een wob-verzoek ingediend, "na diverse keren vruchteloos overleg en een teleurstellende briefwisseling met het ministerie". Eerder deze week liet de projectdirecteur van Rijksoverheid.nl nog weten aan Webwereld dat er gesprekken gaande zijn.

De overheid heeft al gereageerd op de klachten van de branchevereniging. Het deelt mee dat open source-software doordat het gratis is buiten aanbestedingsregels valt. Daarnaast doet de interne ict-afdeling van de Rijksoverheid de benodigde ontwikkeling voor eigen gebruik van dit pakket. Bovendien kan elke leverancier meedingen voor support op die programmatuur, juist doordat het open source is, verklaart de overheid. ICT~Office bestrijdt dit.

Serial wobben

Verder meldt ICT~Office dat de overheid weigert te antwoorden op zijn wob-verzoek. Het gaat hier echter niet om het nieuwe wob-verzoek waar eerder deze week al sprake van was. De vereniging spuwt nu haar gal over een informatieverzoek dat het in april heeft ingediend.

Het ging toen om de 'Algemene rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten' (Arvodi-voorwaarden), die sinds 2004 van kracht zijn. De overheid heeft die volgens de branchevereniging eenzijdig opgesteld en houdt bovendien de recentste versie (van februari 2008) voor zichzelf.

"Bij deze voorwaarden behoort een boekje waarin de toelichting en bijbehorende modelcontracten zijn opgenomen. Dit boekje wordt alleen verspreid binnen de (rijks)overheid en niet verstrekt aan leveranciers", aldus ICT~Office. Daarnaast zouden de Arvodi-voorwaarden niet van toepassing zijn op de levering van ict-diensten, terwijl ict-leveranciers er wel vaak mee geconfronteerd worden, stelt de belangenvereniging.

Ontduiken

ICT~Office heeft echter wel een antwoord gekregen op dat wob-verzoek, maar neemt daar geen genoegen mee. De overheid heeft geantwoord dat er inderdaad slordigheden zijn in het stellen van voorwaarden voor ict-leveranciers. Soms wordt er verwezen naar Arvodi, wat volgens ICT~Office niet goed geschikt is voor ict-diensten, soms naar de 'Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten' (Arbit-voorwaarden), die nog in conceptfase verkeren.

Daarnaast bekijkt de overheid nog of de Arvodi-voorwaarden waar ICT~Office duidelijkheid over wil, überhaupt wel vallen onder een wob-verzoek. Die voorwaarden zouden namelijk een zogeheten interne ambtelijke instructie kunnen zijn en daarmee niet openbaar. ICT~Office wil dat voor de rechter aanvechten, maar zegt de overheid nu nog een laatste kans te geven om met de gevraagde informatie over de brug te komen.

Toelichting geven

Ondertussen is de cio van de Rijksoverheid, Maarten Hillenaar, nog bereid tot praten. De per 1 januari dit jaar benoemde directeur wil een gesprek met ICT~Office over deze kwestie. Hij wil een toelichting geven op de aanbestedingsregels en hoe de overheid daarmee omgaat. Dat lijkt echter niet op de door ICT~Office luidkeels geëiste openheid.