Dit blijkt uit IDC's jongste Enterprise Technology Trend (ETT) onderzoek onder bijna duizend Amerikaanse en Canadese bedrijven. "De it-uitgaven aan beveiliging en bedrijfscontinuïteit zijn de afgelopen twaalf maanden met 59 procent gestegen", zegt Lucie Draper van IDC. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het hebben van een it-beveiligingsdirecteur of zogenoemde chief security officer positief invloed heeft op het beleid. Bedrijven met een dergelijke functionaris bleken volgens IDC namelijk veel vaker een goed beveiligingsbeleid te hebben, waarbij erop werd toegezien dat de regels werden nageleefd. Deze bedrijven voeren volgens de marktvorser regelmatig een risicoanalyse uit en laten hun it-systemen controleren op eventuele lekken. Overigens blijken de it-uitgaven van bedrijven significant te stijgen nadat er een serieus lek in de beveiliging was ontdekt. Volgens 40 procent van de respondenten hebben audits dan ook een grote impact op de invoering van beveiligingsmaatregelen.