De uitgaven in West-Europa aan IT-diensten en –producten komen volgens IDC dit jaar uit op 316 miljard dollar. Dit betekent een groei van 11,1 procent ten opzichte van 2000, toen er 284 miljard dollar aan IT werd uitgegeven. Vorig jaar werd er hiermee een groei behaald van 12,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De rek is er dus een beetje uit. Toch is IDC wel tevreden met de voorspelde groei. Gezien de zeer slechte IT-markt – met name in de VS en Canada – is een daling van slechts 1,4 procentpunt namelijk 'behoorlijk goed'. IDC deed ook onderzoek naar de markt in Azië. Dit werelddeel laat een minder florissant beeld zien. Waar 2000 nog een groei liet zien van 16,3 procent, komt de groei dit jaar uit op ongeveer 9,6 procent, zo voorspelt IDC. Met name China en Zuid-Korea hebben het moeilijk. Het is niet onaannemelijk dat IDC de voorspellingen voor Europa dit jaar nog naar beneden moet bijstellen. Als de Amerikaanse economie zich niet snel herstelt, dan heeft dit ook zijn weerslag op Europa. Voorlopig is het echter nog niet zo erg als in de vroege jaren '90, toen de IT-markt nauwelijks groeide.