De top vijf lijkt elk jaar ongewijzigd. Alleen de volgorde wil nog wel eens verschuiven. Naast kostenreductie, maakt menig manager zich ook zorgen over het evenwicht tussen business en it. Bedrijven lijken daarentegen minder geïnteresseerd in nieuwe hard- en software. Deze groep neemt dit jaar een vierde plaats op het lijstje in. Vorig jaar gaven it-managers hier nog de op één na hoogste prioriteit aan. Volgens Peter Hind, analist bij IDC, geven bedrijven nu minder prioriteit aan technologische innovatie. Vooral in tijden van economische malaise proberen organisaties de bedrijfsdoelstellingen te halen. De analist merkt hierbij wel op dat technologieën die na de dotcom-hype in het verdomhoekje stonden, zoals e-business, terug in de belangstelling komen. Doordat organisaties bewuster met hun doelstellingen omgaan, wordt volgens analist ook duidelijk dat dergelijke technologieën wel degelijk voordelen kunnen opleveren.